gentaur

tüülkloroformiaat ja selle rakendamine meeproovides olevate vabade aminohapete analüüsimiseks HPLC abil

Turbo-organomagneesiumamiidi reaktiivide arvutuslik ja eksperimentaalne uuring: kuubaani agregaadid reaktiivsete vaheühenditena Pummereri ühenduses

Orgaaniliste magneesiumreagentide dünaamiline tasakaal on teadaolevalt väga keeruline ja nende komponentide suhteline reaktiivsus on halvasti mõistetav.Siinkohal kasutatakse DFT arvutuste ja kineetiliste katsete kombinatsiooni, et uurida sulfoksiidide ja turbo-organomagneesiumamiidide vahelise Pummereri sidestuse üksikasjalikku reaktsioonimehhanismi.

Erinevate uuritud agregaatide hulgas on näidatud, et enneolematud heterometallilised avatud kuubaanstruktuurid annavad soodsaid tõkkeid kooskõlastatud anioon-anioon sidestamise / S-O lõhustamisetapi kaudu. Lisaks struktuurilisele uudishimule tutvustavad want tulemused avatud kuupaanorgaanilisi metallelemente peamiste reaktiivsete vaheühenditena turbo-orgaaniliste magneesiumamiidide segudes.

Toiduõli oksüdatsiooni visuaalne määramine polüvinüülalkoholist ja Schiffi reagendist valmistatud nanokiudmatiga

• Toiduõlide oksüdeerumise visuaalseks määramiseks töötati välja kiudmatt, mis põhineb Schiffi reagendi ja aldehüüdide kolorimeetrilisel reaktsioonil – lipiidide oksüdeerumisel moodustunud peamisel lenduval ainel.

Polüvinüülalkoholi (PVA) ja Schiffi reagendi segud, mis sisaldasid erinevaid koguseid glütserooli, tsentrifuugiti kiudmatte moodustamiseks.

• Uuriti PVA / Schiffi reaktiivkiu mattide reaktsiooni gaasilisele heksaanalile (mudelaldehüüd). Oksüdeeritud sojaubade õlisid kasutati PVA / Schiffi reaktiivkiu mati efektiivsuse hindamiseks õlide oksüdatsiooni näitamisel. Tulemused näitasid, et saadud kiudmatite keskmine kiuddiameeter oli alla 100 nm.

• Kokkupuutel heksaanaga muutusid kiudmatid valgest lillaks. Suurem glütserooli kogus viis kiudmatite suurema värvimuutuseni ja lühema reaktsiooniaja heksanaalini. Mati värvimuutuse ja heksaanaalse kontsentratsiooni (15–117 μmol L-1) vahel täheldati lineaarset suhet (R2 = 0,96).

Matta visuaalse määramise piir heksanaalil oli 29 μmol L-1. PVA / Schiffi reaktiivkiudmati värvimuutust suurendati sojaõli oksüdeerumise suurenemisega. Seitsmest testitud sojaoaõlist suutis PVA / Schiffi reaktiivkiudmatt õigesti näidata kuue õli oksüdatsiooniastmeid.

Tulemus näitas, et välja töötatud visuaalse määramise meetod on paljulubav meetod toiduõlide oksüdeerumise näitamiseks, mida mittespetsialistid saavad hõlpsasti läbi viia. Graafiline abstrakt.

Vaseasiidi nanoosake: „katalüsaator-cum-reaktiiv” 5-alkünüül-1,4-diasendatud triasoolide kujundamiseks

Polümeeriga tugeva vaskasiidi, CuN3, nanoosakeste (CANP) sünteesimiseks on kasutatud ühte poti, märjal keemilisel viisil. Hübriidsüsteemi kasutati asiidi-alküüntsüklolisa reaktsiooni katalüsaator-cum-reaktiivina triasoolimolekulide ehitamiseks asendatud bensüülbromiidi ja terminaalse alküüni abil.
Elektrooni annetav rühm, mis sisaldas terminaalset alküüni, tekitas 5-alkünüül-1,4-disubstitud triasooliprodukti, samas kui terminaalse elektronide eraldava rühmaga alküünimolekul hõlbustas 1,4-asendatud triasooli molekuli moodustumist.

gentaur
gentaur

SF1 (Ab-82) Antibody

CSB-PA963117-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against SF1 (Ab-82). Recognizes SF1 (Ab-82) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

CCT7 Antibody

CSB-PA963179-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CCT7. Recognizes CCT7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CCT7 Antibody

CSB-PA963179-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CCT7. Recognizes CCT7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-MAPT (Ser404) Antibody

CSB-PA963344-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPT (Ser404). Recognizes Phospho-MAPT (Ser404) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-MAPT (Ser404) Antibody

CSB-PA963344-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPT (Ser404). Recognizes Phospho-MAPT (Ser404) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

CST1 Antibody

CSB-PA963535-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CST1. Recognizes CST1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC, IF;IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

CST1 Antibody

CSB-PA963535-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CST1. Recognizes CST1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC, IF;IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

Phospho-CCND1 (Ser90) Antibody

CSB-PA963558-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CCND1 (Ser90). Recognizes Phospho-CCND1 (Ser90) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-CCND1 (Ser90) Antibody

CSB-PA963558-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CCND1 (Ser90). Recognizes Phospho-CCND1 (Ser90) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Histone H3K27me3 Antibody

CSB-PA963638-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Histone H3K27me3. Recognizes Histone H3K27me3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF, IP, ChIP;WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200, IP:1:50-1:200, ChIP:1:50-1:200

Histone H3K27me3 Antibody

CSB-PA963638-100ul 100ul
EUR 380
Description: A polyclonal antibody against Histone H3K27me3. Recognizes Histone H3K27me3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF, IP, ChIP;WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200, IP:1:50-1:200, ChIP:1:50-1:200

MYOM1 Antibody

CSB-PA964006-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MYOM1. Recognizes MYOM1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MYOM1 Antibody

CSB-PA964006-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MYOM1. Recognizes MYOM1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

ADD3 Antibody

CSB-PA964364-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ADD3. Recognizes ADD3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ADD3 Antibody

CSB-PA964364-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ADD3. Recognizes ADD3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

TP53 (Ab-315) Antibody

CSB-PA964395-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TP53 (Ab-315). Recognizes TP53 (Ab-315) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

TP53 (Ab-315) Antibody

CSB-PA964395-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TP53 (Ab-315). Recognizes TP53 (Ab-315) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PRLR Antibody

CSB-PA964526-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PRLR. Recognizes PRLR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PRLR Antibody

CSB-PA964526-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PRLR. Recognizes PRLR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PPP2R3C Antibody

CSB-PA964594-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PPP2R3C. Recognizes PPP2R3C from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PPP2R3C Antibody

CSB-PA964594-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PPP2R3C. Recognizes PPP2R3C from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

BAGE2 Antibody

CSB-PA964722-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against BAGE2. Recognizes BAGE2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

BAGE2 Antibody

CSB-PA964722-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against BAGE2. Recognizes BAGE2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) Antibody

CSB-PA965833-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199). Recognizes PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) Antibody

CSB-PA965833-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199). Recognizes PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MAP2K1 (Ab-291) Antibody

CSB-PA965933-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MAP2K1 (Ab-291). Recognizes MAP2K1 (Ab-291) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

MAP2K1 (Ab-291) Antibody

CSB-PA965933-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MAP2K1 (Ab-291). Recognizes MAP2K1 (Ab-291) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

Phospho-HSF1 (Ser307) Antibody

CSB-PA966483-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-HSF1 (Ser307). Recognizes Phospho-HSF1 (Ser307) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

Phospho-HSF1 (Ser307) Antibody

CSB-PA966483-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-HSF1 (Ser307). Recognizes Phospho-HSF1 (Ser307) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

ASCL2 Antibody

CSB-PA966616-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ASCL2. Recognizes ASCL2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ASCL2 Antibody

CSB-PA966616-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ASCL2. Recognizes ASCL2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

HNRNPC Antibody

CSB-PA966696-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against HNRNPC. Recognizes HNRNPC from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

HNRNPC Antibody

CSB-PA966696-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against HNRNPC. Recognizes HNRNPC from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

GZMH Antibody

CSB-PA966723-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against GZMH. Recognizes GZMH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

GZMH Antibody

CSB-PA966723-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against GZMH. Recognizes GZMH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

Phospho-SYT1 (Ser309) Antibody

CSB-PA967008-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-SYT1 (Ser309). Recognizes Phospho-SYT1 (Ser309) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:200

Phospho-SYT1 (Ser309) Antibody

CSB-PA967008-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-SYT1 (Ser309). Recognizes Phospho-SYT1 (Ser309) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:200

NRSN1 Antibody

CSB-PA967502-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NRSN1. Recognizes NRSN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

NRSN1 Antibody

CSB-PA967502-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NRSN1. Recognizes NRSN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RABL2A Antibody

CSB-PA967554-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RABL2A. Recognizes RABL2A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RABL2A Antibody

CSB-PA967554-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RABL2A. Recognizes RABL2A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

HDAC3 Antibody

CSB-PA967736-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against HDAC3. Recognizes HDAC3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

HDAC3 Antibody

CSB-PA967736-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against HDAC3. Recognizes HDAC3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

AKR1A1 Antibody

CSB-PA967994-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AKR1A1. Recognizes AKR1A1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AKR1A1 Antibody

CSB-PA967994-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AKR1A1. Recognizes AKR1A1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CLCN4 Antibody

CSB-PA968321-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CLCN4. Recognizes CLCN4 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

CLCN4 Antibody

CSB-PA968321-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CLCN4. Recognizes CLCN4 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

ATF1 Antibody

CSB-PA968509-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ATF1. Recognizes ATF1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

ATF1 Antibody

CSB-PA968509-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ATF1. Recognizes ATF1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

Phospho-MEF2A (Ser408) Antibody

CSB-PA968646-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MEF2A (Ser408). Recognizes Phospho-MEF2A (Ser408) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

Phospho-MEF2A (Ser408) Antibody

CSB-PA968646-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MEF2A (Ser408). Recognizes Phospho-MEF2A (Ser408) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

WISP2 Antibody

CSB-PA968927-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against WISP2. Recognizes WISP2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

WISP2 Antibody

CSB-PA968927-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against WISP2. Recognizes WISP2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-GRIN2B (Tyr1474) Antibody

CSB-PA969425-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-GRIN2B (Tyr1474). Recognizes Phospho-GRIN2B (Tyr1474) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

Phospho-GRIN2B (Tyr1474) Antibody

CSB-PA969425-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-GRIN2B (Tyr1474). Recognizes Phospho-GRIN2B (Tyr1474) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

PMAIP1 Antibody

CSB-PA969433-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PMAIP1. Recognizes PMAIP1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PMAIP1 Antibody

CSB-PA969433-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PMAIP1. Recognizes PMAIP1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

Phospho-ZAP70 (Tyr319) Antibody

CSB-PA969675-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-ZAP70 (Tyr319). Recognizes Phospho-ZAP70 (Tyr319) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-ZAP70 (Tyr319) Antibody

CSB-PA969675-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-ZAP70 (Tyr319). Recognizes Phospho-ZAP70 (Tyr319) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

RPS4X Antibody

CSB-PA969688-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RPS4X. Recognizes RPS4X from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

RPS4X Antibody

CSB-PA969688-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RPS4X. Recognizes RPS4X from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

TUBB3 Antibody

CSB-PA969690-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TUBB3. Recognizes TUBB3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

TUBB3 Antibody

CSB-PA969690-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TUBB3. Recognizes TUBB3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

NT5C1B Antibody

CSB-PA969848-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NT5C1B. Recognizes NT5C1B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

NT5C1B Antibody

CSB-PA969848-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NT5C1B. Recognizes NT5C1B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

AKT1 (Ab-450) Antibody

CSB-PA969941-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AKT1 (Ab-450). Recognizes AKT1 (Ab-450) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

AKT1 (Ab-450) Antibody

CSB-PA969941-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AKT1 (Ab-450). Recognizes AKT1 (Ab-450) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

Phospho-MAP2K4 (Ser80) Antibody

CSB-PA970074-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAP2K4 (Ser80). Recognizes Phospho-MAP2K4 (Ser80) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-MAP2K4 (Ser80) Antibody

CSB-PA970074-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAP2K4 (Ser80). Recognizes Phospho-MAP2K4 (Ser80) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

RAB29 Antibody

CSB-PA970360-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RAB29. Recognizes RAB29 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RAB29 Antibody

CSB-PA970360-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RAB29. Recognizes RAB29 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

KIR2DL5B Antibody

CSB-PA970470-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against KIR2DL5B. Recognizes KIR2DL5B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

KIR2DL5B Antibody

CSB-PA970470-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against KIR2DL5B. Recognizes KIR2DL5B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

IKZF3 Antibody

CSB-PA970658-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against IKZF3. Recognizes IKZF3 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

IKZF3 Antibody

CSB-PA970658-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against IKZF3. Recognizes IKZF3 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

USP13 Antibody

CSB-PA970742-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against USP13. Recognizes USP13 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

USP13 Antibody

CSB-PA970742-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against USP13. Recognizes USP13 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

ABCD4 Antibody

CSB-PA970746-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ABCD4. Recognizes ABCD4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ABCD4 Antibody

CSB-PA970746-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ABCD4. Recognizes ABCD4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AATF Antibody

CSB-PA970851-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AATF. Recognizes AATF from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AATF Antibody

CSB-PA970851-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AATF. Recognizes AATF from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

MOB1B Antibody

CSB-PA970943-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MOB1B. Recognizes MOB1B from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

MOB1B Antibody

CSB-PA970943-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MOB1B. Recognizes MOB1B from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PLG Antibody

CSB-PA970985-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PLG. Recognizes PLG from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PLG Antibody

CSB-PA970985-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PLG. Recognizes PLG from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

OXR1 Antibody

CSB-PA971107-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against OXR1. Recognizes OXR1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

OXR1 Antibody

CSB-PA971107-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against OXR1. Recognizes OXR1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

NBPF5P Antibody

CSB-PA971232-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NBPF5P. Recognizes NBPF5P from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

NBPF5P Antibody

CSB-PA971232-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NBPF5P. Recognizes NBPF5P from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

KCNJ4 Antibody

CSB-PA971432-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against KCNJ4. Recognizes KCNJ4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

KCNJ4 Antibody

CSB-PA971432-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against KCNJ4. Recognizes KCNJ4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CBX5 (Ab-92) Antibody

CSB-PA971900-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CBX5 (Ab-92). Recognizes CBX5 (Ab-92) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

CBX5 (Ab-92) Antibody

CSB-PA971900-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CBX5 (Ab-92). Recognizes CBX5 (Ab-92) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

Phospho-BCL2 (Ser87) Antibody

CSB-PA971921-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-BCL2 (Ser87). Recognizes Phospho-BCL2 (Ser87) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-BCL2 (Ser87) Antibody

CSB-PA971921-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-BCL2 (Ser87). Recognizes Phospho-BCL2 (Ser87) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

CHFR Antibody

CSB-PA972040-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CHFR. Recognizes CHFR from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CHFR Antibody

CSB-PA972040-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CHFR. Recognizes CHFR from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AQP12A Antibody

CSB-PA972136-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AQP12A. Recognizes AQP12A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AQP12A Antibody

CSB-PA972136-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AQP12A. Recognizes AQP12A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-FANCG (Ser383) Antibody

CSB-PA972302-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-FANCG (Ser383). Recognizes Phospho-FANCG (Ser383) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-FANCG (Ser383) Antibody

CSB-PA972302-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-FANCG (Ser383). Recognizes Phospho-FANCG (Ser383) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PRIM1 Antibody

CSB-PA972371-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PRIM1. Recognizes PRIM1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PRIM1 Antibody

CSB-PA972371-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PRIM1. Recognizes PRIM1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ASH2L Antibody

CSB-PA972879-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ASH2L. Recognizes ASH2L from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

ASH2L Antibody

CSB-PA972879-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ASH2L. Recognizes ASH2L from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

ADCK3 Antibody

CSB-PA973086-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ADCK3. Recognizes ADCK3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ADCK3 Antibody

CSB-PA973086-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ADCK3. Recognizes ADCK3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-IGF2R (Ser2409) Antibody

CSB-PA973142-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-IGF2R (Ser2409). Recognizes Phospho-IGF2R (Ser2409) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100

Phospho-IGF2R (Ser2409) Antibody

CSB-PA973142-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-IGF2R (Ser2409). Recognizes Phospho-IGF2R (Ser2409) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100

Phospho-NFATC3 (Ser165) Antibody

CSB-PA973276-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-NFATC3 (Ser165). Recognizes Phospho-NFATC3 (Ser165) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-NFATC3 (Ser165) Antibody

CSB-PA973276-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-NFATC3 (Ser165). Recognizes Phospho-NFATC3 (Ser165) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-MAPK14 (Tyr322) Antibody

CSB-PA973394-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPK14 (Tyr322). Recognizes Phospho-MAPK14 (Tyr322) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-MAPK14 (Tyr322) Antibody

CSB-PA973394-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPK14 (Tyr322). Recognizes Phospho-MAPK14 (Tyr322) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

ABHD11 Antibody

CSB-PA973412-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ABHD11. Recognizes ABHD11 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ABHD11 Antibody

CSB-PA973412-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ABHD11. Recognizes ABHD11 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

TNFRSF1A Antibody

CSB-PA973584-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TNFRSF1A. Recognizes TNFRSF1A from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

TNFRSF1A Antibody

CSB-PA973584-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TNFRSF1A. Recognizes TNFRSF1A from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MARCH4 Antibody

CSB-PA973628-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MARCH4. Recognizes MARCH4 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MARCH4 Antibody

CSB-PA973628-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MARCH4. Recognizes MARCH4 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

SLC9A9 Antibody

CSB-PA973659-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against SLC9A9. Recognizes SLC9A9 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

SLC9A9 Antibody

CSB-PA973659-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against SLC9A9. Recognizes SLC9A9 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

FAF1 Antibody

CSB-PA973763-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against FAF1. Recognizes FAF1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

FAF1 Antibody

CSB-PA973763-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against FAF1. Recognizes FAF1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CNTN6 Antibody

CSB-PA973774-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CNTN6. Recognizes CNTN6 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CNTN6 Antibody

CSB-PA973774-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CNTN6. Recognizes CNTN6 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

SIRPA Antibody

CSB-PA973893-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against SIRPA. Recognizes SIRPA from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

SIRPA Antibody

CSB-PA973893-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against SIRPA. Recognizes SIRPA from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

CCNB1 (Ab-147) Antibody

CSB-PA973969-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CCNB1 (Ab-147). Recognizes CCNB1 (Ab-147) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

CCNB1 (Ab-147) Antibody

CSB-PA973969-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CCNB1 (Ab-147). Recognizes CCNB1 (Ab-147) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

Phospho-CXCR2 (Ser347) Antibody

CSB-PA974167-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CXCR2 (Ser347). Recognizes Phospho-CXCR2 (Ser347) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-CXCR2 (Ser347) Antibody

CSB-PA974167-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CXCR2 (Ser347). Recognizes Phospho-CXCR2 (Ser347) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

DGKA Antibody

CSB-PA974220-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against DGKA. Recognizes DGKA from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

DGKA Antibody

CSB-PA974220-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against DGKA. Recognizes DGKA from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PCNA Antibody

CSB-PA974334-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PCNA. Recognizes PCNA from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

PCNA Antibody

CSB-PA974334-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PCNA. Recognizes PCNA from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

STAT2 (Ab-690) Antibody

CSB-PA974482-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against STAT2 (Ab-690). Recognizes STAT2 (Ab-690) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

STAT2 (Ab-690) Antibody

CSB-PA974482-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against STAT2 (Ab-690). Recognizes STAT2 (Ab-690) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

Phospho-NFKBIE (Ser22) Antibody

CSB-PA974723-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-NFKBIE (Ser22). Recognizes Phospho-NFKBIE (Ser22) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100

Phospho-NFKBIE (Ser22) Antibody

CSB-PA974723-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-NFKBIE (Ser22). Recognizes Phospho-NFKBIE (Ser22) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100

PDXDC1 Antibody

CSB-PA974946-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PDXDC1. Recognizes PDXDC1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PDXDC1 Antibody

CSB-PA974946-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PDXDC1. Recognizes PDXDC1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-BCAR1 (Tyr410) Antibody

CSB-PA975216-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-BCAR1 (Tyr410). Recognizes Phospho-BCAR1 (Tyr410) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100

Phospho-BCAR1 (Tyr410) Antibody

CSB-PA975216-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-BCAR1 (Tyr410). Recognizes Phospho-BCAR1 (Tyr410) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100

COL4A1 Antibody

CSB-PA975386-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against COL4A1. Recognizes COL4A1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

COL4A1 Antibody

CSB-PA975386-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against COL4A1. Recognizes COL4A1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

Phospho-MDM4 (Ser367) Antibody

CSB-PA975669-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MDM4 (Ser367). Recognizes Phospho-MDM4 (Ser367) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

Phospho-MDM4 (Ser367) Antibody

CSB-PA975669-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MDM4 (Ser367). Recognizes Phospho-MDM4 (Ser367) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

FADD (Ab-191) Antibody

CSB-PA975869-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against FADD (Ab-191). Recognizes FADD (Ab-191) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

FADD (Ab-191) Antibody

CSB-PA975869-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against FADD (Ab-191). Recognizes FADD (Ab-191) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-FBXL3 (Ser320) Antibody

CSB-PA976364-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-FBXL3 (Ser320). Recognizes Phospho-FBXL3 (Ser320) from Humann, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Uus fluorestsentsmärgistusega reagent 2- (9-akridoon) etüülkloroformiaat ja selle rakendamine meeproovides olevate vabade aminohapete analüüsimiseks HPLC abil, fluorestsentsi tuvastamise ja identifitseerimisega veebipõhise ESI-MS abil

• Selles uuringus töötati välja, sünteesiti ja rakendati vabade aminohapete määramiseks fluorestsentsdetektoriga (HPLC) kõrgtehnoloogilise vedelikkromatograafiaga uus fluorestseeruv märgistusreagent 2- (9-akridoon) etüülkloroformiaat (AEC-Cl). -FLD).

• Vabad aminohapped märgistati AEC-Cl abil kiiresti ja tõhusalt aluselise katalüsaatori (pH 9,0) juuresolekul 5 minuti jooksul toatemperatuuril (25 ° C). Derivaatidel olid suurepärased stabiilsuse ja fluorestsentsi omadused, maksimaalse ergastuse ja emissiooni lainepikkused vastavalt lainepikkustel 268 nm ja 438 nm.

• 22 tüüpi looduslike aminohapete derivaadid eraldati Hypersil ODS C18 kolonnis gradientelueerimisega täielikult. Optimaalsetes tingimustes näitasid kalibreerimiskõverad suurepäraseid lineaarseid vastuseid, korrelatsioonikordajatega R2> 0,9994. Avastamis- ja kvantifitseerimispiirid olid vastavalt vahemikus 0,61–2,67 μg kg-1 ja 2,07–8,35 μg kg-1.

• Seetõttu rakendati AEC-Cl edukalt meeproovide vabade aminohapete jälgede tuvastamiseks. Graafiline kokkuvõte Mesi vabade aminohapete määramiseks fluorestsentsdetektoriga kasutati uudset fluorestseeruvat märgistusreagenti.

Pühvli (Bubalus bubalis) munarakkude partenogeneetiline aktiveerimine: erinevate aktiveerimisreagentide ja erinevate söötmete võrdlus nende arengupädevuse ja arenguga reguleeritud geenide kvantitatiivse ekspressiooni osas

See uuring viidi läbi selleks, et võrrelda erinevate meetodite efektiivsust pühvli A + B ja C + D kvaliteediga ootsüütide aktiveerimiseks partenogeneetiliselt ning ootsüütide in vitro arengupädevuse ja mõne olulise geeni ekspressiooni uurimiseks partenootide erinevates arenguetappides.
A + B-ootsüütide protsent (62,16 ± 5,06%, vahemik 53,8–71,3%) oli oluliselt suurem (P <0,001), võrreldes tapamajast saadud C + D-ootsüütide (37,8 ± 5,00%, vahemik 28,6–46,1%) protsendiga pühvli munasarjad. Kõigist kombinatsioonidest andis nii A + B- kui ka C + D-klassi ootsüütide kõrgeima lõhustumise ja blastotsüütide saagise etanooli aktiveerimine, millele järgnes kultiveerimine in vitro lõhustuskeskkonnas.
Rakkude koguarv, raku sisemise massi / trofektodermi suhe ja A + B rühma blastotsüstide apoptootiline indeks erinesid oluliselt (P <0,05) nende C + D analoogidest. Arenguliselt reguleeritud geenide ekspressioonimustrite staatuse kindlakstegemiseks uuriti kummel-ootsüütide komplekside ekspressiooni, viljastumist, arengupädevust ja apoptootiliste geenide esinemist erinevates etappides ka partenogeneetiliselt toodetud pühvlite embrüodes ja see näitas, et eespool nimetatud geenidel oli varases embrüonaalses arengus roll.

Kohapealne check TBA jääkide taseme määramiseks 18 F-radiotraktoril inimtervishoius Dragendorffi reagendi abil

Kasutades [18F] tetrabutüülammooniumfluoriidi ([18F] TBAF) 18F-märgistatud radiotrailerite sünteesis kliinilise positronemissioonitomograafia (PET) pildistamiseks, on vaja kinnitada, et jääk-TBA sisaldus formulatsioonides ei ületa kehtestatud spetsifikatsioone (≤ 2,6 mg patsiendi annuse kohta).

Ajalooliselt on see saavutatud HPLC abil, kuid see on lühiajaliste PET-radiotehnika jaoks aeganõudev ja piiratud kulukate seadmete vajadusega. See ajendas meid kasutama TLC jääk-TBA määramiseks TLC-testi ja oleme välja töötanud uue meetodi, milles kasutatakse Dragendorffi reagenti. Siinkohal kirjeldame TLC meetodi üksikasju ja kasutame seda TBA jäägi kvantifitseerimiseks 6- [18F] fluoro-DOPA erinevates preparaatides.
Lihtne reaktiivivaba lähenemine, kasutades kelaativa aine asendajana elektrilahendust kahevalentsete katioonide genoomianalüüsi pärssimise käsitlemisel

Elektrilahendusega töötlemine osutus kelaativa toimeaine elujõuliseks asendamiseks genoomianalüüsides. Kahevalentne katioon Mg2 + pärsib DNA hübridisatsioonil põhinevate genoomsete testide toimimist, seondudes DNA-ga ja häirides DNA hübridisatsiooni.

Siiani olid kelaativad ained, näiteks etüleendiamiintetraäädikhape (EDTA), ainus võimalus proovides Mg2 + esinemise kõrvaldamiseks. Kuid EDTA on tuntud keskkonnasaaste.
Selles töös kasutasime edukalt elektrilahendust EDTA asemel, et muuta Mg2 + nõrgaks. Selle esialgset efektiivsust täheldati esmalt tsirkulaarse dikroismi (CD) ja zeta potentsiaalanalüüside abil. Pärast elektrilahendusega töötlemist oli CD nihke vähenemine lainepikkusel 280 nm 10-Three M ja 10-Eight M Mg2 + proovide puhul märkimisväärne. Samuti taastati Mg2 + koormatud proovide beeta-potentsiaal väärtuselt -4,71 ± 1,38 kuni -20,59 ± 6,37 mV pärast elektrilahendusega töötlemist.

Nii CD-nihe kui ka beeta-potentsiaali muutused viitasid sellele, et 2-minutiline elektrilahendusravi võib takistada Mg2 + seondumist DNA-ga. Elektrilahenduse ravi täielikku efektiivsust demonstreeriti genoomse testi variandi (NanoGene check) jõudluse taastumisega (~ 15% kontrollist), analüüsides samal ajal Mg2 + koormatud proove (10-5-10-Three M).

Eeldades, et aastas analüüsitakse 10 miljonit proovi, võimaldaks kavandatav elektrilahenduse töötlus (∼50 mW proovi kohta) meil kaubelda keskkonna saastumisega ~ 50 kg ohtliku EDTA-ga ühe 250 W STC (standardsed katsetingimused) päikesepaneeliga.
Taimeviirused ja bakteriofaagipõhised reaktiivid diagnoosimiseks ja raviks

Viiruse nanotehnoloogia kasutab ära viiruste kokkupandavaid nanostruktuure, mida on looduses juba palju. Täpselt määratletud molekulaararhitektuuriga pakuvad viiruslikud nanokandjad enneolematuid võimalusi täpseks struktuuriliseks ja funktsionaalseks manipuleerimiseks geenitehnoloogia ja / või bioortogonaalsete keemiate abil.

Sel viisil saab neid sihtotstarbeliseks laadimiseks laadida erinevate molekulkoormustega.
Imetajate viirused on kliinikus juba loodud geeniteraapia ja immunoteraapia jaoks ning inaktiveeritud viiruseid või viirusetaolisi osakesi on pikka aega kasutatud vaktsiinidena. Hiljuti on taimeviirused ja bakteriofaagid välja töötatud nanokandjatena diagnostiliseks kuvamiseks, vaktsiinide ja ravimite kohaletoimetamiseks ning kombineeritud diagnoosimiseks / teraapiaks (teranostika).
Nende uudsete viirusepõhiste tööriistade esimene laine on kliinilise arengu lõpule viinud ja on valmis kliinilist praktikat mõjutama.

 

Sibiricose A6

HY-N2172 20mg
EUR 640

Forsythoside E

HY-N2173 10mg
EUR 443

Cixiophiopogon A

HY-N2175 5mg
EUR 705

Saikosaponin F

HY-N2178 1mg
EUR 243

Hypaphorine

HY-N2179 10mg
EUR 705

Pinoresinol dimethyl ether

HY-N2180 1mg
EUR 108

Acetylshikonin

HY-N2181 10mg
EUR 243

Episyringaresinol 4'-O-β-D-glncopyranoside

HY-N2182 10mg
EUR 838

Baimaside

HY-N2183 10mg
EUR 320

(5R,6E)-5-Hydroxy-1,7-diphenyl-6-hepten-3-one

HY-N2185 10mg
EUR 574

Deoxyshikonin

HY-N2187 5mg
EUR 342

Hederagenin 28-O-beta-D-glucopyranosyl ester

HY-N2190 5mg
EUR 1034

Ecliptasaponin D

HY-N2191 10mg
EUR 359

Hirsutine

HY-N2193 5mg
EUR 1362

Bergamottin

HY-N2194 25mg
EUR 497

Hirsuteine

HY-N2197 1mg
EUR 443

Podocarpusflavone A

HY-N2198 10mg
EUR 436

Sotetsuflavone

HY-N2199 5mg
EUR 807

Pseudoginsenoside RT1

HY-N2201 1mg
EUR 204

Vitexin2''-​O-​p-​coumarate

HY-N2203 5mg
EUR 1034

Esculentoside H

HY-N2205 10mg
EUR 640

rel-(8R,8'R)-Dimethyl-(7S,7'R)-bis(3,4-methylenedioxyphenyl)tetrahydro-furan

HY-N2207 5mg
EUR 1034

4-Hydroxylonchocarpin

HY-N2208 10mg
EUR 640

Angeloylgomisin H

HY-N2209 1mg
EUR 153

5,7,4'-Trihydroxy-8-Methylflavanone

HY-N2210 5mg
EUR 1034

Picfeltarraenin IB

HY-N2211 5mg
EUR 142

7-O-Methylaloeresin A

HY-N2214 1mg
EUR 379

Aloeresin D

HY-N2215 5mg
EUR 574

Rotundic acid

HY-N2217 10mg
EUR 705

Jionoside B1

HY-N2218 5mg
EUR 509

6-Formyl-isoophiopogonanone A

HY-N2220 5mg
EUR 838

Guaijaverin

HY-N2224 5mg
EUR 320

(-)-Epigallocatechin-3-(3''-O-methyl) gallate

HY-N2228 1mg
EUR 597

Rhapontigenin

HY-N2229 5mg
EUR 186

N-p-trans-Coumaroyltyramine

HY-N2230 1mg
EUR 179

Ganolactone B

HY-N2234 5mg
EUR 1034

Piceatannol 3'-O-glucoside

HY-N2237 5mg
EUR 257

Dipsanoside A

HY-N2238 1mg
EUR 400

6-Methoxykaempferol 3-O-Rutinoside

HY-N2239 1mg
EUR 487

Eupalinolide K

HY-N2240 5mg
EUR 1231

Hosenkoside F

HY-N2241 5mg
EUR 452

Hosenkoside G

HY-N2242 1mg
EUR 313

Hosenkoside K

HY-N2243 5mg
EUR 268

Hosenkoside M

HY-N2244 5mg
EUR 452

Gomisin H

HY-N2246 5mg
EUR 705

Hosenkoside A

HY-N2249 5mg
EUR 268

Hosenkoside B

HY-N2250 5mg
EUR 326

Crebanine

HY-N2255 20mg
EUR 443

(-​)​-​Salutaridine

HY-N2256 20mg
EUR 379

Curcumenol

HY-N2259 25mg
EUR 383

(-)-Cephaeline (dihydrochloride)

HY-N2260 5mg
EUR 340

Ipecoside

HY-N2261 1mg
EUR 179

8-Geranyloxypsoralen

HY-N2262 5mg
EUR 512

Skimmin

HY-N2263 10mg
EUR 337

Gymnemagenin

HY-N2268 5mg
EUR 705

Angeloylgomisin O

HY-N2271 5mg
EUR 838

23-Hydroxylongispinogenin

HY-N2274 1mg
EUR 313

21-​O-​Tigloylgymnemagenin

HY-N2275 5mg
EUR 1034

Kurarinone

HY-N2279 10mg
EUR 443

Deltonin

HY-N2283 5mg
EUR 486

Sophoflavescenol

HY-N2284 5mg
EUR 960

Fabiatrin

HY-N2285 10mg
EUR 705

2''-O-Rhamnosylicariside II

HY-N2289 5mg
EUR 337

Baohuoside VII

HY-N2290 5mg
EUR 1034

Rebaudioside G

HY-N2291 1mg
EUR 379

6"-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside

HY-N2295 10mM/1mL
EUR 475

(2R,3R)-3,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)chroman-4-one

HY-N2296 5mg
EUR 1034

Camellianin A

HY-N2298 1mg
EUR 268

Kuwanon A

HY-N2300 25mg
EUR 1345

Pleuromutilin

HY-N2301 100mg
EUR 173

Fucoxanthin

HY-N2302 50mg
EUR 725

Aclacinomycin A hydrochloride

HY-N2306A 10mg
EUR 601

Kainic acid

HY-N2309 10mM/1mL
EUR 238

Ibotenic acid

HY-N2311 10mg
EUR 441

Mogrol

HY-N2312 1mg
EUR 187

Podocarpic acid

HY-N2318 10mg
EUR 119

Dihydroergocristine (mesylate)

HY-N2319 10mM/1mL
EUR 345

4'-Demethylpodophyllotoxin

HY-N2323 10mg
EUR 142

D-(+)-Cellobiose

HY-N2325 10mM/1mL
EUR 113

Oleamide

HY-N2327 10mg
EUR 153

Piperlongumine

HY-N2329 10mg
EUR 108

Methyllycaconitine citrate

HY-N2332A 50mg
EUR 612

Glycochenodeoxycholic acid

HY-N2334 10mg
EUR 119

Glycochenodeoxycholic acid (sodium salt)

HY-N2334A 10mM/1mL
EUR 113

Coumestrol

HY-N2335 10mg
EUR 715

Rosmarinic acid (racemate)

HY-N2336 100mg
EUR 173

11beta-Hydroxyprogesterone

HY-N2337 50mg
EUR 201

Cholesterol myristate

HY-N2338 250mg
EUR 133

Cholesteryl behenate

HY-N2339 10mg
EUR 147

D-(+)-Melezitose

HY-N2340 10mM/1mL
EUR 126

Palmitelaidic Acid

HY-N2341 10mg
EUR 119

Procyanidin C1

HY-N2342 10mg
EUR 681

Procyanidin A2

HY-N2343 5mg
EUR 394

Procyanidin A1

HY-N2344 10mM/1mL
EUR 486

Procyanidin B3

HY-N2345 1mg
EUR 313

Cynaropicrin

HY-N2350 10mM/1mL
EUR 580

Laurolitsine (hydrochloride)

HY-N2352A 10mg
EUR 1318

Chelerythrine

HY-N2359 20mg
EUR 223

Hinokiflavone

HY-N2360 5mg
EUR 838

N-Benzylpalmitamide

HY-N2365 5mg
EUR 187

Chelidonine

HY-N2369 10mg
EUR 257

24-Hydroxycholesterol

HY-N2370 2mg
EUR 257

27-Hydroxycholesterol

HY-N2371 10mM/1mL
EUR 306

Fraxinol

HY-N2372 1mg
EUR 179

Eupatorin

HY-N2374 10mg
EUR 512

L-Quebrachitol

HY-N2375 10mg
EUR 142

Chrysin-7-O-glucuronide

HY-N2376 5mg
EUR 567

N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine

HY-N2380 10mg
EUR 108

Febrifugine

HY-N2384 1mg
EUR 179

Pinosylvin

HY-N2387 10mg
EUR 705

Auraptene

HY-N2388 10mM/1mL
EUR 113

Formosanin C

HY-N2389 1mg
EUR 141

p-Hydroxycinnamic acid

HY-N2391 50mg
EUR 131

Kukoamine A

HY-N2392 1mg
EUR 224

Kukoamine B

HY-N2393 20mg
EUR 640

N-(3-Methoxybenzyl-(9z,12z)-octadecadienamide

HY-N2396 10mg
EUR 821

9''-Methyl salvianolate B

HY-N2397 5mg
EUR 1493

Dihydrolycorine

HY-N2403 20mg
EUR 379

Dihydrocaffeic acid

HY-N2406 100mg
EUR 108

N-trans-Feruloyltyramine

HY-N2410 10mg
EUR 705

Geissoschizine methyl ether

HY-N2411 1mg
EUR 247

Gomisin D

HY-N2413 1mg
EUR 204

Taccalonolide A

HY-N2416 5mg
EUR 512

Rhodiosin

HY-N2425 10mM/1mL
EUR 355

[10]-Shogaol

HY-N2434 10mg
EUR 574

[8]-Shogaol

HY-N2435 5mg
EUR 359

Methylophiopogonanone B

HY-N2438 5mg
EUR 705

Gypenoside A

HY-N2440 10mg
EUR 705

Methylophiopogonone A

HY-N2441 1mg
EUR 268

Flavokawain C

HY-N2445 10mg
EUR 436

Leave a Comment

Your email address will not be published.