Spherotech

Ultra Rainbow fluorestseerivad osakesed

Koosneb ühest piigist mis tahes voolutsütomeetri optiliseks joondamiseks kõikides kanalites UV -st kuni purpurpunani Määrab, kas voolav rakk on selge ja ilma vedeliku blokeeringuta.

• Mõõdab variatsioonikoefitsiente (CV -sid), tippkanalit histogrammi jaotus, et teada saada voolutsütomeetrite jõudlust.

Juurdepääsetavad on uued käigutsütomeetrid, millel on üha rohkem erinevaid fluorestseeruvaid kanaleid UV -s ja Far Purple’is ning vastavate fluorestseeruvate konjugaatide pakkumine. Säilitamiseks oleme nüüd välja töötanud ülivikerkaare fluorestseeruvad osakesed, millel on täiustatud UV- ja Far Purple fluorestsentssügavus. Äärmiselt vikerkaare fluorestseeruvad osakesed sisaldavad ühte piiki ja on ette nähtud mis tahes liikumistsütomeetri optilise joonduse kontrollimiseks kõigis kanalites.

sfääritehnoloogia

Kirjeldus

See toode koosneb ühest vikerkaareosakeste elanikust, mida saab värvida ühe fluorestsentssügavusega. Iga vikerkaareosake sisaldab fluorofooride segu, mida saab osakeste sisse stabiilselt sisestada ja mis ergastatakse mis tahes lainepikkusel 365–650 nm, võimaldades enamiku liikumistsütomeetri kanalite kalibreerimist, kasutades identseid osakesi. Vikerkaareosakestel on emissioonispektrid, mis sobivad paljude sagedaste fluorofooridega, mida kasutatakse immunofluorestsentsvärvimiseks käigutsütomeetrilise hindamise abil. Vikerkaare luminofoorosakesi pakutakse tilgutipudelis, et neid oleks mugav välja panna ja hoiustada.

Need vikerkaare kalibreerimisosakesed on segu kolmest 0–3 neli μm osakesest, mis on värvitud 6 erineva fluorestsentsi intensiivsusega. Kuna nende ergastus on 365–650 nm, saab neid kasutada enamiku laseritega. Sellest hoolimata tundub, et neid ei kasutata koos UV -laseriga. Nende vikerkaareosakeste emissioonispektrid on sobivad paljude sagedaste fluorofooridega, mida kasutatakse immunofluorestsentsvärvimisel koos liikumistsütomeetrilise hindamisega.

spherotech
spherotech

Tõeliselt kasulikud analüüsiprotseduurid

See osakeste kombinatsioon (~ 10 × 10^6 osakest/ml) on kasulik liikumistsütomeetrite rutiinseks kalibreerimiseks. Kasutamisest varem suspendeerige osakesed vorteksimisega. 3-5 tilga osakeste lahjendamine 1 ml ümbrisvedelikule annab tsütomeetriliseks hindamiseks palju erinevaid osakesi.

Tooteteatised

  1. Hoiatus: Naatriumasiid annab väga mürgise hüdrasoehappe alla happeliste olukordade. Lahjendage asiidühendeid töövees enne ära viskamist, et vältida kahtlemata plahvatusohtlike sademete kogunemist torustikku.
  2. Cy on ettevõtte GE Healthcare kaubamärk.

 

 

 

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-100-2 2 mL
EUR 310.8
Description: Rainbow Calibration Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-20-5 5 mL
EUR 352.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-30-5 5 mL
EUR 364.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-30-5A 5X1 mL
EUR 364.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-35-5 5 mL
EUR 364.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-38-5 5 mL
EUR 188.4
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-50-5 5 mL
EUR 376.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-60-5 5 mL
EUR 376.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-70-5 5 mL
EUR 376.8
Description: Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP-35-2A 2X1 mL
EUR 346.8
Description: Supra Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP-35-5A 5X1 mL
EUR 700.8
Description: Supra Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP01-35--10A 10X1 mL
EUR 194.4
Description: Supra Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP01-35--2AK 2X1 mL
EUR 486
Description: Supra Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP10-35--2A 2X1 mL
EUR 1497.6
Description: Supra Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

AccuCount Rainbow Fluorescent Particles

ACRFL-100-3 3 mL
EUR 254.4
Description: Flow Cytometry Particles For Fine Tuning Cell Sorters

AccuCount Rainbow Fluorescent Particles

ACRFP-100-3 3 mL
EUR 254.4
Description: Flow Cytometry Particles For Fine Tuning Cell Sorters

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-100-10 10 mL
EUR 1424.4
Description: Ultra Rainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-100-2 2 mL
EUR 400.8
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-150-2 2 mL
EUR 400.8
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-200-5 5 mL
EUR 408
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-30-2 2 mL
EUR 358.8
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-30-20 20 mL
EUR 2446.8
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-300-5 5 mL
EUR 408
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-38-10 10 mL
EUR 1278
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

UltraRainbow Fluorescent Particles

URFP-38-2 2 mL
EUR 364.8
Description: UltraRainbow Fluorescent Particlesare calibration particles that help you to determine if a flow cytometer is properly aligned and has a clean flow cell with no fluidic blockage. Using SPHERO? Alignment Particles, the coefficients of variation (CVs), peak channels, and histogram distributions can be measured to determine the alignment and functionality of the flow cytometer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *