gentaur

Polümeeride atmosfäärirõhu plasma plasmajoaga töötlemine võimaldab biomolekulide

Bestmanni-Ohira reaktiiv ja seonduvad diazoühendid asaheterotsüklite sünteesiks

Asaheterotsüklid on üks levinumaid ühendite rühmi, mida leidub arvukates bioaktiivsetes ühendites, looduslikes saadustes ja agrokeemiatoodetes, ja kahtlemata on uued juurdepääsumeetodid neile alati nõudlikud. Saadavate meetodite hulgas on diasoühenditega seotud 1,3-dipolaarsed tsüklilahendusreaktsioonid eriti atraktiivsed, kuna neil on võime regioselektiivselt kiiresti konstrueerida tihedalt funktsionaliseeritud asaheterotsükleid.

Selles kontekstis on Bestmanni-Ohira reaktiivist saanud tuntud reaktiiv 1,3-dipolaarsete tsüklilahendusreaktsioonide korral fosfonüülitud heterotsüklite tekitamiseks, lisaks selle laialdasele kasutamisele homologiseeriva ainena aldehüüdide muundamisel alküünideks.

Selles aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult meie jõupingutusi Bestmanni-Ohira reaktiivi ja sellega seotud ühendite sünteetilise kasulikkuse laiendamiseks asaheterotsüklite, näiteks pürasoolide, spirooksindoolide, triasoolide, triasoliinide ja spiropürasoliinide valmistamiseks, rõhutades domino mitmekomponendilisi reaktsioone, kasutades kergesti kättesaadavaid lähteaine reaktiive.

Polümeeride atmosfäärirõhu plasma plasmajoaga töötlemine võimaldab biomolekulide reaktiivivaba kovalentset kinnitamist bioprintimiseks

• 3D-bioprintimine, kus rakke, hüdrogeele ja struktuurpolümeere saab kiht kihi kaupa keerukaks kujundada, lubab meditsiini ja biomeditsiiniteaduste edusamme. Põhimõtteliselt võimaldab see tehnika luua väga patsiendispetsiifilisi haigusmudeleid ja biomeditsiinilisi implantaate. Siiski puudub praegu võimalus trükitud komponentide, näiteks polümeeride ja hüdrogeelide, pinna biosobivuse ja liidese sideme kohandamiseks.

• Siinkohal demonstreerime, et atmosfäärirõhu plasmajoa (APPJ) suudab valkude ja hüdrogeeli reaktiivivaba kovalentse kinnitumise jaoks polümeersed pinnad lokaalselt aktiveerida üheastmelises protsessis soovitud kohtades. Polümeeridena kasutati polüetüleeni ja polü--kaprolaktooni (PCL). Valkude ja hüdrogeeli kovalentset seondumist demonstreeris resistentsus eemaldamise suhtes naatriumdodetsüülsulfaadi (SDS) vary pesemise teel.

• Immobiliseeritud valgu ja hüdrogeeli kihte analüüsiti Fourieri transformatsiooniga infrapuna (FTIR) ja röntgenfotoelektroonspektroskoopia (XPS) abil. Oluline on see, et APPJ pinna aktiveerimine muutis polümeeri pinnad ka kergelt hüdrofiilseteks, nagu on vajalik optimaalseks biosobivuseks.

Veekontaktnurgad olid stabiilsed vahemikus, kus biomolekulide konformatsioon on säilinud. APPJ-de ühe- ja kahekordse elektroodiga kujundusi võrreldi nende omaduste suhtes, mis olid olulised pinna lokaliseerimise funktsionaliseerimise, ploomi pikkuse ja kuju suhtes.

• Efektiivsuse tõendiks bioloogilises kontekstis kasutati rakkude adhesiooni ja proliferatsiooni paranemise tõendamiseks APPJ-ga töödeldud polüetüleeni, mis oli funktsionaliseeritud fibronektiiniga. Nendel tulemustel on oluline mõju 3D-bioprinterite uue põlvkonna väljatöötamisele, mis on võimeline ruumilise mustriga ja kohandatud pinna funktsionaliseerimiseks 3D-printimise käigus in situ.

 

Difluoroisoksasoolatsetofenoon: difluoroalküülimisreaktiiv 1,2-diketoonide orgaaniliste katalüütiliste vinüüloogsete nitroaldoolreaktsioonide jaoks

Difluoroisoksasoolatsetofenoon (DFIO) on välja töötatud uue difluoroalküülimisreagendina, mida saab hõlpsasti valmistada odavatest lähtematerjalidest. DFIO in situ kaugel C-C sidumine annab y, γ-difluoroisoksasoolnitronaadi, mis läbib aluse poolt katalüüsitud vinüüloogse nitroaldooli isatiinidele, bensotiofeen-2,3-dioonile, küllastumata a-ketoesteritele ja tsüklilistele 1,2-diketoonidele.
See orgaanilise katalüütilise debensoaadi vinüülogne nitroaldooli reaktsioon annab uue ja kerge lähenemisviisi erinevate difluoroisoksasooliga asendatud 3-hüdroksü-2-oksindoolide valmistamiseks.

Tampoonide ja reagendi määramise optimeerimine PCR-testimiseks viirusepideemia ajal

Varajane suuremahuline tampooniproovide tegemine on tervishoiuasutustele põhiline vahend viiruse levimuse hindamiseks ja epideemia ajal asjakohaste leevendusmeetmete kehtestamiseks. COVID-19 pandeemia on näidanud, et katsete läbiviimiseks vajaliku keemilise reaktiivi kättesaadavus on sageli pudelikael riigi testimisvõime suurendamisel.

Lisaks jaotub nõudlus ebaühtlaselt rohkem mõjutatud piirkondade (mis vajavad rohkem katseid, mida nad saavad teha) ja vähem mõjutatud piirkondade (millel on vaba tootmisvõimsus) vahel.

Want küsimused viitavad testimisvõimsuse suurendamise võimalusele tampoonide ja reaktiivide optimaalse jaotamise kaudu laboritele. Tõestame, et see on nii, tehes ettepaneku integreeritud programmeerimise koostise kohta, et maksimeerida testide arvu, mida riik saab teha, ja kinnitades meie lähenemisviisi nii Itaalia reaalsete andmete kui ka sünteetiliste juhtumite kohta.

Meie tulemused näitavad, et suurenenud piirkondadevaheline koostöö ja stabiilsem reaktiivide pakkumine (s.t. kohalikest tootmiskohtadest, mitte rahvusvahelistest saadetistest) võib testimisvõimet dramaatiliselt suurendada. Sellest lähtuvalt pakume poliitikakujundajatele ja tervishoiuasutustele lühi- ja pikaajalisi soovitusi.

Reagendivaba kolorimeetriline kolesterooli testriba, mis põhineb nanokeriaali isemoodi värvi muutval omadusel

Kolesterooli mugavaks kolorimeetriliseks määramiseks, ilma et oleks vaja kromogeenset substraati, on välja töötatud paberipõhine testriba, mis koosneb tseeriumoksiidi nanoosakestest (nanotseeria) vesinikperoksiidist (H2O2) sõltuvatest värvi muutvatest nanosüümidest ja kolesterooli oksüdaasist (ChOx). Kolesterooliriba ehitamine algab nanotseeria füüsikalise adsorbeerimisega paberi pinnale, millele järgneb ChOxi kovalentne immobiliseerimine silaniseerimise, kitosaani vahendatud aktiveerimise ja nanotseeriasse sisestatud paberimaatriksite glutaaraldehüüdi töötlemise teel.

Kolesterooli juuresolekul katalüüsib ChOx selle oksüdeerumist, saades H2O2, mis moodustab nanokeeria pinnale peroksiidikompleksi ja kutsub esile nanokeeriasse sisestatud paberi visuaalse värvimuutuse valgest / helekollasest intensiivseks kollaseks / oranžiks, mis määrati mugavalt pilt, mille tavaline nutitelefon on omandanud tarkvaraga ImageJ.

Selle strateegia abil määrati sihtkolesterool konkreetselt tasemeni 40 μM dünaamilise lineaarse kontsentratsioonivahemikuga 0,1–1,5 mM neutraalse pH tingimustes, mis sobib seerumi kolesterooli mõõtmiseks, suurepärase stabiilsusega 20 päeva jooksul ja korduvkasutatavusega, taastades selle algse värvi muutev tegevus Four järjestikuse tsükli jooksul.
Lisaks demonstreeriti selle strateegia praktilist kasulikkust, määrates kolesterooli usaldusväärselt inimese vereseerumi proovides. See uuring demonstreerib ise värvimuutvate nanosüümide potentsiaali kolorimeetrilise pabeririba anduri väljatöötamisel, mis on eriti kasulik seadmeteta hoolduskeskkondades.
Polüsulfureerimine kahepoolse tiamiini disulfureeriva reagendi kaudu

Polüsulfiidi valmistamiseks töötati välja kahepoolse kuueliikmelise tiamiini disulfureeriva reagendi abil efektiivne moduleeriv disulfuratsioon. Ringtüve energia vabanemise kontrolli all tekkisid mitmesugused ebasümmeetrilised trisulfiidid ja tetrasulfiidid nukleofiilide kokkupaneku kaudu väävel-väävel motiivi mõlemale küljele. Sellel strateegial on kõrge efektiivsuse, kergete tingimuste ja üldise ulatusega omadused.

gentaur
gentaur

SF1 (Ab-82) Antibody

CSB-PA963117-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against SF1 (Ab-82). Recognizes SF1 (Ab-82) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

CCT7 Antibody

CSB-PA963179-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CCT7. Recognizes CCT7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CCT7 Antibody

CSB-PA963179-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CCT7. Recognizes CCT7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-MAPT (Ser404) Antibody

CSB-PA963344-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPT (Ser404). Recognizes Phospho-MAPT (Ser404) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-MAPT (Ser404) Antibody

CSB-PA963344-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPT (Ser404). Recognizes Phospho-MAPT (Ser404) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

CST1 Antibody

CSB-PA963535-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CST1. Recognizes CST1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC, IF;IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

CST1 Antibody

CSB-PA963535-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CST1. Recognizes CST1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC, IF;IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

Phospho-CCND1 (Ser90) Antibody

CSB-PA963558-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CCND1 (Ser90). Recognizes Phospho-CCND1 (Ser90) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-CCND1 (Ser90) Antibody

CSB-PA963558-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CCND1 (Ser90). Recognizes Phospho-CCND1 (Ser90) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Histone H3K27me3 Antibody

CSB-PA963638-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Histone H3K27me3. Recognizes Histone H3K27me3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF, IP, ChIP;WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200, IP:1:50-1:200, ChIP:1:50-1:200

Histone H3K27me3 Antibody

CSB-PA963638-100ul 100ul
EUR 380
Description: A polyclonal antibody against Histone H3K27me3. Recognizes Histone H3K27me3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF, IP, ChIP;WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200, IP:1:50-1:200, ChIP:1:50-1:200

MYOM1 Antibody

CSB-PA964006-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MYOM1. Recognizes MYOM1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MYOM1 Antibody

CSB-PA964006-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MYOM1. Recognizes MYOM1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

ADD3 Antibody

CSB-PA964364-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ADD3. Recognizes ADD3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ADD3 Antibody

CSB-PA964364-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ADD3. Recognizes ADD3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

TP53 (Ab-315) Antibody

CSB-PA964395-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TP53 (Ab-315). Recognizes TP53 (Ab-315) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

TP53 (Ab-315) Antibody

CSB-PA964395-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TP53 (Ab-315). Recognizes TP53 (Ab-315) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PRLR Antibody

CSB-PA964526-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PRLR. Recognizes PRLR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PRLR Antibody

CSB-PA964526-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PRLR. Recognizes PRLR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PPP2R3C Antibody

CSB-PA964594-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PPP2R3C. Recognizes PPP2R3C from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PPP2R3C Antibody

CSB-PA964594-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PPP2R3C. Recognizes PPP2R3C from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

BAGE2 Antibody

CSB-PA964722-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against BAGE2. Recognizes BAGE2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

BAGE2 Antibody

CSB-PA964722-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against BAGE2. Recognizes BAGE2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) Antibody

CSB-PA965833-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199). Recognizes PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) Antibody

CSB-PA965833-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199). Recognizes PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MAP2K1 (Ab-291) Antibody

CSB-PA965933-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MAP2K1 (Ab-291). Recognizes MAP2K1 (Ab-291) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

MAP2K1 (Ab-291) Antibody

CSB-PA965933-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MAP2K1 (Ab-291). Recognizes MAP2K1 (Ab-291) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

Phospho-HSF1 (Ser307) Antibody

CSB-PA966483-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-HSF1 (Ser307). Recognizes Phospho-HSF1 (Ser307) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

Phospho-HSF1 (Ser307) Antibody

CSB-PA966483-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-HSF1 (Ser307). Recognizes Phospho-HSF1 (Ser307) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

ASCL2 Antibody

CSB-PA966616-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ASCL2. Recognizes ASCL2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ASCL2 Antibody

CSB-PA966616-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ASCL2. Recognizes ASCL2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

HNRNPC Antibody

CSB-PA966696-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against HNRNPC. Recognizes HNRNPC from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

HNRNPC Antibody

CSB-PA966696-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against HNRNPC. Recognizes HNRNPC from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

GZMH Antibody

CSB-PA966723-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against GZMH. Recognizes GZMH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

GZMH Antibody

CSB-PA966723-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against GZMH. Recognizes GZMH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

Phospho-SYT1 (Ser309) Antibody

CSB-PA967008-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-SYT1 (Ser309). Recognizes Phospho-SYT1 (Ser309) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:200

Phospho-SYT1 (Ser309) Antibody

CSB-PA967008-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-SYT1 (Ser309). Recognizes Phospho-SYT1 (Ser309) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:200

NRSN1 Antibody

CSB-PA967502-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NRSN1. Recognizes NRSN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

NRSN1 Antibody

CSB-PA967502-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NRSN1. Recognizes NRSN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RABL2A Antibody

CSB-PA967554-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RABL2A. Recognizes RABL2A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RABL2A Antibody

CSB-PA967554-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RABL2A. Recognizes RABL2A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

HDAC3 Antibody

CSB-PA967736-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against HDAC3. Recognizes HDAC3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

HDAC3 Antibody

CSB-PA967736-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against HDAC3. Recognizes HDAC3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

AKR1A1 Antibody

CSB-PA967994-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AKR1A1. Recognizes AKR1A1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AKR1A1 Antibody

CSB-PA967994-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AKR1A1. Recognizes AKR1A1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CLCN4 Antibody

CSB-PA968321-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CLCN4. Recognizes CLCN4 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

CLCN4 Antibody

CSB-PA968321-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CLCN4. Recognizes CLCN4 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

ATF1 Antibody

CSB-PA968509-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ATF1. Recognizes ATF1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

ATF1 Antibody

CSB-PA968509-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ATF1. Recognizes ATF1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

Phospho-MEF2A (Ser408) Antibody

CSB-PA968646-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MEF2A (Ser408). Recognizes Phospho-MEF2A (Ser408) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

Phospho-MEF2A (Ser408) Antibody

CSB-PA968646-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MEF2A (Ser408). Recognizes Phospho-MEF2A (Ser408) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

WISP2 Antibody

CSB-PA968927-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against WISP2. Recognizes WISP2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

WISP2 Antibody

CSB-PA968927-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against WISP2. Recognizes WISP2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-GRIN2B (Tyr1474) Antibody

CSB-PA969425-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-GRIN2B (Tyr1474). Recognizes Phospho-GRIN2B (Tyr1474) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

Phospho-GRIN2B (Tyr1474) Antibody

CSB-PA969425-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-GRIN2B (Tyr1474). Recognizes Phospho-GRIN2B (Tyr1474) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

PMAIP1 Antibody

CSB-PA969433-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PMAIP1. Recognizes PMAIP1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PMAIP1 Antibody

CSB-PA969433-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PMAIP1. Recognizes PMAIP1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

Phospho-ZAP70 (Tyr319) Antibody

CSB-PA969675-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-ZAP70 (Tyr319). Recognizes Phospho-ZAP70 (Tyr319) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-ZAP70 (Tyr319) Antibody

CSB-PA969675-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-ZAP70 (Tyr319). Recognizes Phospho-ZAP70 (Tyr319) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

RPS4X Antibody

CSB-PA969688-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RPS4X. Recognizes RPS4X from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

RPS4X Antibody

CSB-PA969688-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RPS4X. Recognizes RPS4X from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

TUBB3 Antibody

CSB-PA969690-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TUBB3. Recognizes TUBB3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

TUBB3 Antibody

CSB-PA969690-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TUBB3. Recognizes TUBB3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

NT5C1B Antibody

CSB-PA969848-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NT5C1B. Recognizes NT5C1B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

NT5C1B Antibody

CSB-PA969848-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NT5C1B. Recognizes NT5C1B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

AKT1 (Ab-450) Antibody

CSB-PA969941-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AKT1 (Ab-450). Recognizes AKT1 (Ab-450) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

AKT1 (Ab-450) Antibody

CSB-PA969941-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AKT1 (Ab-450). Recognizes AKT1 (Ab-450) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

Phospho-MAP2K4 (Ser80) Antibody

CSB-PA970074-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAP2K4 (Ser80). Recognizes Phospho-MAP2K4 (Ser80) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-MAP2K4 (Ser80) Antibody

CSB-PA970074-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAP2K4 (Ser80). Recognizes Phospho-MAP2K4 (Ser80) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

RAB29 Antibody

CSB-PA970360-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RAB29. Recognizes RAB29 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RAB29 Antibody

CSB-PA970360-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RAB29. Recognizes RAB29 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

KIR2DL5B Antibody

CSB-PA970470-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against KIR2DL5B. Recognizes KIR2DL5B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

KIR2DL5B Antibody

CSB-PA970470-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against KIR2DL5B. Recognizes KIR2DL5B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

IKZF3 Antibody

CSB-PA970658-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against IKZF3. Recognizes IKZF3 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

IKZF3 Antibody

CSB-PA970658-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against IKZF3. Recognizes IKZF3 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

USP13 Antibody

CSB-PA970742-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against USP13. Recognizes USP13 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

USP13 Antibody

CSB-PA970742-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against USP13. Recognizes USP13 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

ABCD4 Antibody

CSB-PA970746-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ABCD4. Recognizes ABCD4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ABCD4 Antibody

CSB-PA970746-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ABCD4. Recognizes ABCD4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AATF Antibody

CSB-PA970851-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AATF. Recognizes AATF from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Parandatud HPLC tingimused eumelaniini ja feomelaniini sisalduse määramiseks bioloogilistes proovides, kasutades ioonpaarreagenti

Eumelaniini ja feomelaniini leeliseline vesinikperoksiidi oksüdeerimine (AHPO), kaks peamist melaniinipigmentide klassi, annavad pürrool-2,3,5-trikarboksüülhappe (PTCA), pürrool-2,3-dikarboksüülhappe (PDCA) ja pürrool-2, 3,4,5-tetrakarboksüülhape (PTeCA) eumelaniinist ja tiasool-2,4,5-trikarboksüülhape (TTCA) ja tiasool-4,5-dikarboksüülhape (TDCA) feomelaniinist.
Nende viie markeri kvantifitseerimine HPLC abil annab kasulikku teavet melaniinide koguse ja struktuurilise mitmekesisuse kohta erinevates bioloogilistes proovides.

Nende markerite HPLC analüüsil, kasutades algupärast meetodit 0,1 M kaaliumfosfaatpuhvrit (pH 2,1): metanool = 99: 1 (PTeCA jaoks 85:15) pöördfaasilises kolonnis, oli mõningaid probleeme, sealhulgas kolonni lühike eluiga ja , välja arvatud peamine eumelaniini marker PTCA, kattusid teised markerid aeg-ajalt häirivate piikidega proovides, mis sisaldasid ainult nende markerite jälgi.
Nendest probleemidest saab üle, lisades ioonide paarireagendi anioonide jaoks, näiteks tetra-n-butüülammooniumbromiid (1 mM), pidurdamaks di-, tri- ja tetra-karboksüülhapete elueerimist. Metanooli kontsentratsiooni suurendati 17% -ni (PTeCA puhul 30% -ni) ning markerite lineaarsus, reprodutseeritavus ja taastumine selle täiustatud meetodiga on hea kuni suurepärane.
Seda täiustatud HPLC meetodit võrreldi algse meetodiga, kasutades sünteetilisi melaniine, hiirekarva, inimese juukseid ja inimese epidermise proove. Lisaks PTCA-le näitas feomelaniini peamine marker TTCA suurepäraseid korrelatsioone mõlema HPLC meetodi vahel.

Teised markerid näitasid täiustatud meetodiga häirivate piikide nõrgenemist. Soovitame seda täiustatud HPLC meetodit AHPO-le järgnevate melaniinimarkerite kvantitatiivseks analüüsiks selle lihtsuse, täpsuse ja reprodutseeritavuse tõttu.

Tetrasiinist saadud infrapuna-lähedane värv kui hõlbus reaktiiv sihipäraste fotoakustiliste pildiagentide väljatöötamiseks

Sihtotstarbeliste fotoakustiliste pildistusvahendite loomiseks töötati välja lihtne fotoakustiline värvaine kui lihtne kasutada reaktiiv. Pliimolekul valmistati tõhusa kaheastmelise sünteesi teel odavast kaubanduslikult saadaval olevast lähtematerjalist. Värvaine kaasasündinud albumiiniga seonduvate omaduste tõttu on saadud tetrasiinist saadud värv võimeline kasvajas lokaliseeruma ja selle bioloogiline poolestusaeg on paar tundi, mis võimaldab optimeeritud jaotumisprofiili.
Tetrasiini olemasolu võimaldab omakorda siduda albumiini siduva optoakustilise signaalivahendi laia sihtmärgiks olevate molekulidega. Platvormi kasulikkuse ja kasutusmugavuse demonstreerimiseks loodi uus fotoakustiline proov kaltsiumi akretsiooni kuvamiseks, kasutades üheastmelist bioortogonaalset sidestusreaktsiooni, kus hiirtel saadi põlveliigese kõrge eraldusvõimega fotoakustilised kujutised juba üks tund pärast süstimine. Seejärel määrati kogu keha jaotus märgistades sondi 99mTc-ga ja tehes kudede loendamise pärast lahkamist.
Want uuringud koos kasvajakujutiste ja in vitro albumiiniga seondumise uuringutega näitasid, et südamiku fotoakustilist kontrastainet saab kujutada in vivo ja seda saab hõlpsasti seostada sihtmolekulidega elundispetsiifilise omastamise jaoks.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.