gentaur

nitraatide, eriti ammooniumnitraadi, kromogeenseks tuvastamiseks 

Pingutatud 1-asabitsüklo [1.1.0] butaanide renessanss kui kasulikud reaktiivid funktsionaliseeritud atsetidiinide sünteesiks

Alates nende avastamisest 1960. aastate lõpus on 1-asabitsüklo [1.1.0] butaanid osutunud asetidiinide huvitavateks lähteaineteks, kuna C3-N-sideme omapärane reaktsioonivõime võimaldab 1,3-positsioonidel topeltfunktsionaliseerimist.

Eelkõige annavad Barani, Lopchuki, Aggarwali ja teiste hiljutised edusammud tunnistust selliste pingutatud asabitsüklite sünteetilisest tähtsusest kõrgelt funktsionaliseeritud asetidiinide sünteesis.
1-asabitsüklo [1.1.0] butaanide süntees ja reaktsioonivõime on siiski orgaanilises keemias halvasti uuritud teema. Selle ülevaate eesmärk on anda põhjalikud teadmised 1-asabitsüklo [1.1.0] butaanide valmistamise ja funktsionaliseeritud küllastunud neljaliikmeliste asatsükliteks muundamise kohta.

Selektiivsed faasiülekande reaktiivid (OxP-kroonid) nitraatide, eriti ammooniumnitraadi, kromogeenseks tuvastamiseks

Lämmastik ja fosforit sisaldavad ioonid, nagu ammoonium, nitraadid ja fosfaadid, on inimtekkelised saasteained, samas kui ammooniumnitraati võib isevalmistatud lõhkekehades alatutel eesmärkidel kõrvale juhtida. Kroon-eetri-oksoporfürinogeeni konjugaate (OxP-kroone) kasutatakse nitraatide, eriti nende ioonipaaride Okay + ja NH4 + selektiivseks tuvastamiseks, tuginedes OxP-kroonide ioonipaaride kompleksile faasiülekande tingimustes.

Fosfaadi ja karbonaadi olemasolu viib OxP-kroonide deprotoneerimiseni. OxP-1N18C6 on võimeline ekstraheerima vesifaasist ioonpaare nitraadiga, mis põhjustab selektiivse kromogeense reaktsiooni. OxP fragmendi deprotoneerimine viib [OxP -] – 1 N18C6 [K +] ja seda soodustab krooneetri selektiivne katioonide seondumine koos aluseliste oksoanioonide hüdratatsiooniga, mis on sunnitud jääma vesifaasi. See töö illustreerib molekulaarse disaini kasulikkust jaotumise ja ioonide hüdratatsiooni efektide ärakasutamiseks, millega luuakse kromogeense reaktsiooni selektiivsus.

Kiire immuunanalüüs mikrofluidiliseks Western blotiks reaktsioonide otsese sadestamisega püüdmembraanile

Western blotting on laialdaselt kasutatav valguanalüüsi platvorm, kuid see tehnika nõuab pikki analüüsiaegu ja mitut manuaalset sammu. Praegu uuritakse mikrofluidisüsteeme, et suurendada automatiseerimist ja vähendada Western blotide analüüsiandmeid, proovimahtusid ja reaktiivide tarbimist. Varasemad tööd on näidanud, et mikrokiibi elektroforeesiga eraldatud valke saab membraanidele kinni haarata, juhtides mikrokiibi väljundit läbi membraani.
See protsess vähendab Western bloti eraldamise ja ülekandmise aega mõnele minutile. Täieliku western bloti kiiruse ja miniatuurimise täiendavaks täiustamiseks on välja töötatud mikroskaala immuunanalüüs koos immuunanalüüsi reagentide otsese sadestumisega.

Difusiooniga piiratud seondumiskineetika ületamiseks kasutatakse antikehade voolu sadestamist, nii et kogu immuunanalüüsi saab lõpule viia ühe tunniga, tuvastamistundlikkusega, mis on võrreldav inkubatsioonietappidega, mis nõuavad 20 tundi.
Väikeste mikroliitrite / min voolukiiruste kasutamine koos antikehareagentidega, mis kantakse otse ja lokaalselt membraanile, kuhu sihtvalgud on kinni püütud, vähendas antikehade tarbimist ~ 30 korda. GAPDH ja β-Tubuliini tuvastamiseks A431 rakulüsaadist rakendati täielik Western blot.

gentaur
gentaur

SF1 (Ab-82) Antibody

CSB-PA963117-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against SF1 (Ab-82). Recognizes SF1 (Ab-82) from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

CCT7 Antibody

CSB-PA963179-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CCT7. Recognizes CCT7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CCT7 Antibody

CSB-PA963179-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CCT7. Recognizes CCT7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Phospho-MAPT (Ser404) Antibody

CSB-PA963344-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPT (Ser404). Recognizes Phospho-MAPT (Ser404) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-MAPT (Ser404) Antibody

CSB-PA963344-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAPT (Ser404). Recognizes Phospho-MAPT (Ser404) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

CST1 Antibody

CSB-PA963535-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CST1. Recognizes CST1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC, IF;IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

CST1 Antibody

CSB-PA963535-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CST1. Recognizes CST1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC, IF;IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

Phospho-CCND1 (Ser90) Antibody

CSB-PA963558-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CCND1 (Ser90). Recognizes Phospho-CCND1 (Ser90) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-CCND1 (Ser90) Antibody

CSB-PA963558-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-CCND1 (Ser90). Recognizes Phospho-CCND1 (Ser90) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Histone H3K27me3 Antibody

CSB-PA963638-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Histone H3K27me3. Recognizes Histone H3K27me3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF, IP, ChIP;WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200, IP:1:50-1:200, ChIP:1:50-1:200

Histone H3K27me3 Antibody

CSB-PA963638-100ul 100ul
EUR 380
Description: A polyclonal antibody against Histone H3K27me3. Recognizes Histone H3K27me3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF, IP, ChIP;WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200, IP:1:50-1:200, ChIP:1:50-1:200

MYOM1 Antibody

CSB-PA964006-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MYOM1. Recognizes MYOM1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MYOM1 Antibody

CSB-PA964006-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MYOM1. Recognizes MYOM1 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

ADD3 Antibody

CSB-PA964364-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ADD3. Recognizes ADD3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ADD3 Antibody

CSB-PA964364-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ADD3. Recognizes ADD3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

TP53 (Ab-315) Antibody

CSB-PA964395-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TP53 (Ab-315). Recognizes TP53 (Ab-315) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

TP53 (Ab-315) Antibody

CSB-PA964395-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TP53 (Ab-315). Recognizes TP53 (Ab-315) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PRLR Antibody

CSB-PA964526-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PRLR. Recognizes PRLR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PRLR Antibody

CSB-PA964526-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PRLR. Recognizes PRLR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

PPP2R3C Antibody

CSB-PA964594-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PPP2R3C. Recognizes PPP2R3C from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PPP2R3C Antibody

CSB-PA964594-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PPP2R3C. Recognizes PPP2R3C from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

BAGE2 Antibody

CSB-PA964722-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against BAGE2. Recognizes BAGE2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

BAGE2 Antibody

CSB-PA964722-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against BAGE2. Recognizes BAGE2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) Antibody

CSB-PA965833-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199). Recognizes PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) Antibody

CSB-PA965833-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199). Recognizes PIK3R1/PIK3R3 (Ab-467/199) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

MAP2K1 (Ab-291) Antibody

CSB-PA965933-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MAP2K1 (Ab-291). Recognizes MAP2K1 (Ab-291) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

MAP2K1 (Ab-291) Antibody

CSB-PA965933-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MAP2K1 (Ab-291). Recognizes MAP2K1 (Ab-291) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200

Phospho-HSF1 (Ser307) Antibody

CSB-PA966483-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-HSF1 (Ser307). Recognizes Phospho-HSF1 (Ser307) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

Phospho-HSF1 (Ser307) Antibody

CSB-PA966483-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-HSF1 (Ser307). Recognizes Phospho-HSF1 (Ser307) from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

ASCL2 Antibody

CSB-PA966616-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ASCL2. Recognizes ASCL2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ASCL2 Antibody

CSB-PA966616-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ASCL2. Recognizes ASCL2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

HNRNPC Antibody

CSB-PA966696-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against HNRNPC. Recognizes HNRNPC from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

HNRNPC Antibody

CSB-PA966696-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against HNRNPC. Recognizes HNRNPC from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

GZMH Antibody

CSB-PA966723-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against GZMH. Recognizes GZMH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

GZMH Antibody

CSB-PA966723-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against GZMH. Recognizes GZMH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

Phospho-SYT1 (Ser309) Antibody

CSB-PA967008-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-SYT1 (Ser309). Recognizes Phospho-SYT1 (Ser309) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:200

Phospho-SYT1 (Ser309) Antibody

CSB-PA967008-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-SYT1 (Ser309). Recognizes Phospho-SYT1 (Ser309) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:200

NRSN1 Antibody

CSB-PA967502-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NRSN1. Recognizes NRSN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

NRSN1 Antibody

CSB-PA967502-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NRSN1. Recognizes NRSN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RABL2A Antibody

CSB-PA967554-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RABL2A. Recognizes RABL2A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RABL2A Antibody

CSB-PA967554-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RABL2A. Recognizes RABL2A from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

HDAC3 Antibody

CSB-PA967736-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against HDAC3. Recognizes HDAC3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

HDAC3 Antibody

CSB-PA967736-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against HDAC3. Recognizes HDAC3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

AKR1A1 Antibody

CSB-PA967994-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AKR1A1. Recognizes AKR1A1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AKR1A1 Antibody

CSB-PA967994-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AKR1A1. Recognizes AKR1A1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

CLCN4 Antibody

CSB-PA968321-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against CLCN4. Recognizes CLCN4 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

CLCN4 Antibody

CSB-PA968321-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against CLCN4. Recognizes CLCN4 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

ATF1 Antibody

CSB-PA968509-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ATF1. Recognizes ATF1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

ATF1 Antibody

CSB-PA968509-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ATF1. Recognizes ATF1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

Phospho-MEF2A (Ser408) Antibody

CSB-PA968646-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MEF2A (Ser408). Recognizes Phospho-MEF2A (Ser408) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

Phospho-MEF2A (Ser408) Antibody

CSB-PA968646-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MEF2A (Ser408). Recognizes Phospho-MEF2A (Ser408) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

WISP2 Antibody

CSB-PA968927-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against WISP2. Recognizes WISP2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

WISP2 Antibody

CSB-PA968927-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against WISP2. Recognizes WISP2 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:1000

Phospho-GRIN2B (Tyr1474) Antibody

CSB-PA969425-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-GRIN2B (Tyr1474). Recognizes Phospho-GRIN2B (Tyr1474) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

Phospho-GRIN2B (Tyr1474) Antibody

CSB-PA969425-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-GRIN2B (Tyr1474). Recognizes Phospho-GRIN2B (Tyr1474) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:1000, IF:1:100-1:200

PMAIP1 Antibody

CSB-PA969433-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PMAIP1. Recognizes PMAIP1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

PMAIP1 Antibody

CSB-PA969433-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PMAIP1. Recognizes PMAIP1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

Phospho-ZAP70 (Tyr319) Antibody

CSB-PA969675-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-ZAP70 (Tyr319). Recognizes Phospho-ZAP70 (Tyr319) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-ZAP70 (Tyr319) Antibody

CSB-PA969675-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-ZAP70 (Tyr319). Recognizes Phospho-ZAP70 (Tyr319) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

RPS4X Antibody

CSB-PA969688-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RPS4X. Recognizes RPS4X from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

RPS4X Antibody

CSB-PA969688-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RPS4X. Recognizes RPS4X from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IF;WB:1:500-1:3000, IF:1:100-1:500

TUBB3 Antibody

CSB-PA969690-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against TUBB3. Recognizes TUBB3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

TUBB3 Antibody

CSB-PA969690-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against TUBB3. Recognizes TUBB3 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

NT5C1B Antibody

CSB-PA969848-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NT5C1B. Recognizes NT5C1B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

NT5C1B Antibody

CSB-PA969848-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NT5C1B. Recognizes NT5C1B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

AKT1 (Ab-450) Antibody

CSB-PA969941-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AKT1 (Ab-450). Recognizes AKT1 (Ab-450) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

AKT1 (Ab-450) Antibody

CSB-PA969941-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AKT1 (Ab-450). Recognizes AKT1 (Ab-450) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:200, IF:1:100-1:200

Phospho-MAP2K4 (Ser80) Antibody

CSB-PA970074-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAP2K4 (Ser80). Recognizes Phospho-MAP2K4 (Ser80) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

Phospho-MAP2K4 (Ser80) Antibody

CSB-PA970074-100ul 100ul
EUR 362
Description: A polyclonal antibody against Phospho-MAP2K4 (Ser80). Recognizes Phospho-MAP2K4 (Ser80) from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:1000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:200

RAB29 Antibody

CSB-PA970360-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against RAB29. Recognizes RAB29 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

RAB29 Antibody

CSB-PA970360-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against RAB29. Recognizes RAB29 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

KIR2DL5B Antibody

CSB-PA970470-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against KIR2DL5B. Recognizes KIR2DL5B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

KIR2DL5B Antibody

CSB-PA970470-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against KIR2DL5B. Recognizes KIR2DL5B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF;IF:1:100-1:500

IKZF3 Antibody

CSB-PA970658-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against IKZF3. Recognizes IKZF3 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

IKZF3 Antibody

CSB-PA970658-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against IKZF3. Recognizes IKZF3 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

USP13 Antibody

CSB-PA970742-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against USP13. Recognizes USP13 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

USP13 Antibody

CSB-PA970742-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against USP13. Recognizes USP13 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100

ABCD4 Antibody

CSB-PA970746-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against ABCD4. Recognizes ABCD4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

ABCD4 Antibody

CSB-PA970746-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against ABCD4. Recognizes ABCD4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AATF Antibody

CSB-PA970851-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against AATF. Recognizes AATF from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

AATF Antibody

CSB-PA970851-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against AATF. Recognizes AATF from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

MOB1B Antibody

CSB-PA970943-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against MOB1B. Recognizes MOB1B from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

MOB1B Antibody

CSB-PA970943-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against MOB1B. Recognizes MOB1B from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PLG Antibody

CSB-PA970985-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against PLG. Recognizes PLG from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

PLG Antibody

CSB-PA970985-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against PLG. Recognizes PLG from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

OXR1 Antibody

CSB-PA971107-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against OXR1. Recognizes OXR1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

OXR1 Antibody

CSB-PA971107-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against OXR1. Recognizes OXR1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;IHC:1:50-1:100

NBPF5P Antibody

CSB-PA971232-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against NBPF5P. Recognizes NBPF5P from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

NBPF5P Antibody

CSB-PA971232-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against NBPF5P. Recognizes NBPF5P from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

KCNJ4 Antibody

CSB-PA971432-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against KCNJ4. Recognizes KCNJ4 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;WB:1:500-1:3000

Alküülhalogeniidide ja Grignardi reagentide vahelised koobaltiga katalüüsitud ristühendused

ConspectusMetallkatalüüsitud ristühendused on muutunud oluliseks vahendiks C-C sidemete loomisel. Tõhusate katalüütiliste süsteemide tuvastamine ja substraadi ulatus hõlmasid nende ristseostuste võtmereaktsioone, et pääseda ligi väärtuslikele molekulidele, alates materjalidest, agrokeemiast kuni farmatseutiliste toimeaineteni.

Neid on üha enam integreeritud retrosünteetilistesse plaanidesse, võimaldades marsruudi lühemat ja originaalsemat arengut. Valdavalt valitsevad seda valdkonda endiselt pallaadiumiga katalüüsitud ristühendused, tööstusprotsessides on kõige populaarsemad reaktsioonid Suzuki ja Sonogashira ühendused. Kuid pallaadiumkomplekside ulatuslik kasutamine tekitab mitmeid probleeme, nagu piiratud ressursid, kõrge hind, keskkonnamõju ja sagedane vajadus keerukate ligandide järele.

Selle tulemusena on mitteväärtuslike ja odavate metallkatalüsaatorite kasutamine ristseoste arendamisel ilmunud uue horisondina. Viimase kolme aastakümne jooksul on Payment, Co-, Cu- või Ni-katalüüsitud ristühenduste vastu seega kasvanud huvi. Nende loomulik arvukus muudab want kulutõhusaks, võimaldades kavandada säästvamaid ja odavamaid keemilisi protsesse, eriti aktiivsete molekulide suuremahuliseks tootmiseks.

Lisaks neile ökonoomsetele ja keskkonnaalastele kaalutlustele näitavad 3D-metallkatalüsaatorid ka täiendavat reaktiivsust pallaadiumkompleksidega, hõlbustades alküülhalogeniidpartnerite kasutamist β-eliminatsiooni kõrvalreaktsioonide vähenemise tõttu. Täpsemalt on koobalti katalüsaatorite kasutamisel kirjeldatud arvukalt alküülhalogeniidide ja metallorgaaniliste ühendusteid.

Koobalti katalüüs jääb populaarsuse ja kasutusviiside osas siiski pallaadiumkatalüüsist kaugele maha ning substraadi ulatuse laiendamine ning lihtsate ja tugevate katalüütiliste süsteemide väljatöötamine on endiselt oluline väljakutse. 2012. aastal astus meie rühm koobalti katalüüsi välja töötades koobaltiga katalüüsitud ristsidestamine C-bromoglükosiidide ja Grignardi reagentide vahel.

Sidestamise üldsus võimaldas valmistada mitmesuguseid väärtuslikke C-arüül- ja C-vinüülglükosiidi ehitusplokke. Seejärel keskendusime küllastunud N-heterotsüklite funktsionaliseerimisele ja mitmesugused haloatsetidiinid, pürrolidiinid ja piperidiinid reageerisid koobalti katalüüsi käigus edukalt arüül- ja alkenüül Grignardi reagentidega. Väärtuslike a-arüülamiidide valmistamise eesmärgil uuriti a-bromoamiididele rakendatud koobaltiga katalüüsitud ristsidestamist ja laiendati seejärel a-bromo-laktaamidele.

Hiljuti teatasime ka tõhusast ja üldisest ristsidestamisest, mis hõlmab tsüklopropüül- ja tsüklobutüül-magneesiumbromiide. See meetod võimaldab funktsionaliseeritud väikeste pingutatud tsüklite alküülimist mitmesuguste primaarsete ja sekundaarsete alküülhalogeniidide abil.

Eosiin Y nähtava valguse fotokatalüüs: HAT ja MS-CPET strateegia täiendamine β-ketoditioesterite trifluorometüülimisele Langloisi reagendiga

Teatatud on metallist ja oksüdeerijast vaba foto-indutseeritud strateegiast β-ketoditioesterite tio-väävli selektiivseks trifluorometüülimiseks toatemperatuuril. Suurepärane Z / E-stereoselektiivsus on saavutatud odava ja elujõulise Langloisi reagendiga (CF3SO2Na, naatriumtriflinaat) HAT katalüsaatorina toimiva Eosin Y juuresolekul. Reaktsioon kulgeb disulfiid-vaheühendi disulfaandiüülbis (3- (alküültio) –1-fenüülprop-2-een-1-oon) (β-ketoditioestri dimeer) kaudu, millele järgneb prooton-sidestatud elektronülekande vahendatud vesiniku aatomi vastupidine ülekandetsükkel (RHAT). Eosin Y.

See operatiivselt lihtne ja tõhus protokoll võimaldab otsest juurdepääsu trifliinsetele α-oksoketeenditiotseetaalidele heast kuni suurepärase saagikuseni, mis kannavad erinevaid sünteetiliselt kasulikke funktsionaalrühmi, millel on erinev elektrooniline ja steriilne olemus.

SARS-CoV-2 tuvastamine formaliiniga fikseeritud parafiiniga varjatud koelõikudes, kasutades kaubanduslikult saadavaid reaktiive

 

Koronaviirushaigus-19 (COVID-19), mille põhjustas koronaviirus SARS-CoV-2, tunnistati algselt Hiinas Wuhanis ja levis seejärel kõikidele mandritele. Haigus mõjutab peamiselt alumisi hingamissüsteeme, kuid võib hõlmata teisi elundeid ja süsteeme.

Haigestunud patsientide koe histopatoloogiline hindamine on diagnostilisel eesmärgil, aga ka haigusest arusaamise edendamiseks ülioluline.

Sel põhjusel töötasime välja immunohistokeemilised (IHC) ja in situ hübridisatsiooni (ISH) testid. viirus. Kokku värviti COVID-19 patsientide kaheksa lahangukopsut, üks platsenta ja kümme neerubiopsiat kaubanduslikult saadaolevate IHC antikehade ja ISH jaoks müügilolevate RNA sondide paneeliga.

Sarnaselt värviti COVID-19-ga mitteseotud patsientide lahangukopsud, platsentad ja neerubiopsiad samade antikehade ja proovidega.

Kõik kaheksa COVID-19 patsientide kopsu ja platsentat määrisid IHC ja ISH positiivselt, neerubiopsiad aga mõlema metoodika abil negatiivselt. Ootuspäraselt olid kõik COVID-19-ga mitteseotud patsientide proovid IHC ja ISH-negatiivsed.

• Want okayaks analüüsi on tundlik ja spetsiifiline meetod viiruse tuvastamiseks koeproovides. Esitame nende testide jaoks protokollid ja kaubanduslikult saadaval olevate antikehade ja sondide loetelu, nii et neid saab diagnostika- ja uurimistööde eesmärgil hõlpsasti rakendada patoloogialaborites ja meditsiiniekspertide kontorites.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.