gentaur

nitraatide, eriti ammooniumnitraadi, kromogeenseks tuvastamiseks 

Pingutatud 1-asabitsüklo [1.1.0] butaanide renessanss kui kasulikud reaktiivid funktsionaliseeritud atsetidiinide sünteesiks

Alates nende avastamisest 1960. aastate lõpus on 1-asabitsüklo [1.1.0] butaanid osutunud asetidiinide huvitavateks lähteaineteks, kuna C3-N-sideme omapärane reaktsioonivõime võimaldab 1,3-positsioonidel topeltfunktsionaliseerimist.

Eelkõige annavad Barani, Lopchuki, Aggarwali ja teiste hiljutised edusammud tunnistust selliste pingutatud asabitsüklite sünteetilisest tähtsusest kõrgelt funktsionaliseeritud asetidiinide sünteesis.
1-asabitsüklo [1.1.0] butaanide süntees ja reaktsioonivõime on siiski orgaanilises keemias halvasti uuritud teema. Selle ülevaate eesmärk on anda põhjalikud teadmised 1-asabitsüklo [1.1.0] butaanide valmistamise ja funktsionaliseeritud küllastunud neljaliikmeliste asatsükliteks muundamise kohta.

Selektiivsed faasiülekande reaktiivid (OxP-kroonid) nitraatide, eriti ammooniumnitraadi, kromogeenseks tuvastamiseks

Lämmastik ja fosforit sisaldavad ioonid, nagu ammoonium, nitraadid ja fosfaadid, on inimtekkelised saasteained, samas kui ammooniumnitraati võib isevalmistatud lõhkekehades alatutel eesmärkidel kõrvale juhtida. Kroon-eetri-oksoporfürinogeeni konjugaate (OxP-kroone) kasutatakse nitraatide, eriti nende ioonipaaride Okay + ja NH4 + selektiivseks tuvastamiseks, tuginedes OxP-kroonide ioonipaaride kompleksile faasiülekande tingimustes.

Fosfaadi ja karbonaadi olemasolu viib OxP-kroonide deprotoneerimiseni. OxP-1N18C6 on võimeline ekstraheerima vesifaasist ioonpaare nitraadiga, mis põhjustab selektiivse kromogeense reaktsiooni. OxP fragmendi deprotoneerimine viib [OxP -] – 1 N18C6 [K +] ja seda soodustab krooneetri selektiivne katioonide seondumine koos aluseliste oksoanioonide hüdratatsiooniga, mis on sunnitud jääma vesifaasi. See töö illustreerib molekulaarse disaini kasulikkust jaotumise ja ioonide hüdratatsiooni efektide ärakasutamiseks, millega luuakse kromogeense reaktsiooni selektiivsus.

Kiire immuunanalüüs mikrofluidiliseks Western blotiks reaktsioonide otsese sadestamisega püüdmembraanile

Western blotting on laialdaselt kasutatav valguanalüüsi platvorm, kuid see tehnika nõuab pikki analüüsiaegu ja mitut manuaalset sammu. Praegu uuritakse mikrofluidisüsteeme, et suurendada automatiseerimist ja vähendada Western blotide analüüsiandmeid, proovimahtusid ja reaktiivide tarbimist. Varasemad tööd on näidanud, et mikrokiibi elektroforeesiga eraldatud valke saab membraanidele kinni haarata, juhtides mikrokiibi väljundit läbi membraani.
See protsess vähendab Western bloti eraldamise ja ülekandmise aega mõnele minutile. Täieliku western bloti kiiruse ja miniatuurimise täiendavaks täiustamiseks on välja töötatud mikroskaala immuunanalüüs koos immuunanalüüsi reagentide otsese sadestumisega.

Difusiooniga piiratud seondumiskineetika ületamiseks kasutatakse antikehade voolu sadestamist, nii et kogu immuunanalüüsi saab lõpule viia ühe tunniga, tuvastamistundlikkusega, mis on võrreldav inkubatsioonietappidega, mis nõuavad 20 tundi.
Väikeste mikroliitrite / min voolukiiruste kasutamine koos antikehareagentidega, mis kantakse otse ja lokaalselt membraanile, kuhu sihtvalgud on kinni püütud, vähendas antikehade tarbimist ~ 30 korda. GAPDH ja β-Tubuliini tuvastamiseks A431 rakulüsaadist rakendati täielik Western blot.

gentaur
gentaur

CF568 rabbit anti-goat IgG(H+L)

9-20107
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF568 goat anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20108
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20110
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20111
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20112
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20113
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20114
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20115
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20116
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 rabbit anti-goat IgG(H+L)

9-20117
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20118
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20120
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20121
 • EUR 319.20
 • EUR 326.40
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20122
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20123
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20124
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20125
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20126
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20127
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 rabbit anti-goat IgG(H+L)

9-20128
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20129
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20132
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20133
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20134
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20135
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20136
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20137
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 goat anti-swine IgG(H+L)

9-20138
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20140
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20141
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20142
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20143
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20144
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20147
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20148
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20149
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20152
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20154
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20155
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20156
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20157
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20158
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20159
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 goat anti-swine IgG(H+L)

9-20160
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 rabbit anti-chicken IgY ( IgG) (H+L)

9-20164
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 rabbit anti-chicken IgY (IgG) (H+L)

9-20165
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20166
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20167
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20168
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20169
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20170
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20171
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20172
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20173
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20174
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20175
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20176
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20177
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20178
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20179
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF405M goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20180
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5 mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF405M goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20181
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5 mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF405M goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20182
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20183
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20184
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20185
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20186
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20189
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20190
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Biotin donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20191
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20197
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 goat anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20198
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20199
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R rabbit anti-mouseIgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20200
 • EUR 283.20
 • EUR 290.40
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20201
 • EUR 283.20
 • EUR 290.40
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20202
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A chicken anti-mouse IgG(H+L)

9-20208
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A chicken anti-rabbit IgG(H+L)

9-20209
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 chicken anti-mouse IgG(H+L)

9-20221
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 chicken anti-mouse IgG(H+L)

9-20222
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 chicken anti-rabbit IgG(H+L)

9-20223
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 chicken anti-rabbit IgG(H+L)

9-20224
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A chicken anti-goat IgG(H+L)

9-20225
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 chicken anti-goat IgG(H+L)

9-20226
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 chicken anti-goat IgG(H+L)

9-20227
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20230
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20231
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20232
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20233
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20234
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20235
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 goat anti-swine IgG(H+L)

9-20236
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF680 rabbit anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20243
 • EUR 306.00
 • EUR 312.00
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF770 rabbit anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20244
 • EUR 306.00
 • EUR 312.00
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF350 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20275
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF555 donkey anti-guinea pig IgG (H+L), highly cross-adsorbed

9-20276
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20280
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20281
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20282
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20283
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20284
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20285
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF647 goat anti-swine IgG(H+L)

9-20286
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20293
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF568 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20294
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20295
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF633 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20296
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20297
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Goat anti-mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed

9-20299
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Goat anti-rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed

9-20300
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF568 Goat anti-mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat)

9-20301
 • EUR 388.80
 • EUR 396.00
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF488A Goat anti-mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat)

9-20302
 • EUR 388.80
 • EUR 396.00
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF594 Goat anti-mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat)

9-20303
 • EUR 388.80
 • EUR 396.00
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF640R Goat anti-mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat)

9-20304
 • EUR 388.80
 • EUR 396.00
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20305
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 goat anti-mouse IgG(H+L)

9-20306
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20307
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20308
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 goat anti-rabbit IgG(H+L)

9-20309
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed

9-20310
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 goat anti-chicken IgY(H+L), highly cross-adsorbed

9-20311
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 rabbit anti-chicken IgY (IgG) (H+L)

9-20312
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20313
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 Donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20314
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 rabbit anti-goat IgG(H+L)

9-20315
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 donkey anti-guinea pig IgG (H+L), highly cross-adsorbed

9-20316
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 goat anti-guinea pig IgG(H+L)

9-20317
 • EUR 271.20
 • EUR 277.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20318
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20319
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

CF543 donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed

9-20320
 • EUR 312.00
 • EUR 319.20
 • 0.5mL
 • 1mg
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mg

Alküülhalogeniidide ja Grignardi reagentide vahelised koobaltiga katalüüsitud ristühendused

ConspectusMetallkatalüüsitud ristühendused on muutunud oluliseks vahendiks C-C sidemete loomisel. Tõhusate katalüütiliste süsteemide tuvastamine ja substraadi ulatus hõlmasid nende ristseostuste võtmereaktsioone, et pääseda ligi väärtuslikele molekulidele, alates materjalidest, agrokeemiast kuni farmatseutiliste toimeaineteni.

Neid on üha enam integreeritud retrosünteetilistesse plaanidesse, võimaldades marsruudi lühemat ja originaalsemat arengut. Valdavalt valitsevad seda valdkonda endiselt pallaadiumiga katalüüsitud ristühendused, tööstusprotsessides on kõige populaarsemad reaktsioonid Suzuki ja Sonogashira ühendused. Kuid pallaadiumkomplekside ulatuslik kasutamine tekitab mitmeid probleeme, nagu piiratud ressursid, kõrge hind, keskkonnamõju ja sagedane vajadus keerukate ligandide järele.

Selle tulemusena on mitteväärtuslike ja odavate metallkatalüsaatorite kasutamine ristseoste arendamisel ilmunud uue horisondina. Viimase kolme aastakümne jooksul on Payment, Co-, Cu- või Ni-katalüüsitud ristühenduste vastu seega kasvanud huvi. Nende loomulik arvukus muudab want kulutõhusaks, võimaldades kavandada säästvamaid ja odavamaid keemilisi protsesse, eriti aktiivsete molekulide suuremahuliseks tootmiseks.

Lisaks neile ökonoomsetele ja keskkonnaalastele kaalutlustele näitavad 3D-metallkatalüsaatorid ka täiendavat reaktiivsust pallaadiumkompleksidega, hõlbustades alküülhalogeniidpartnerite kasutamist β-eliminatsiooni kõrvalreaktsioonide vähenemise tõttu. Täpsemalt on koobalti katalüsaatorite kasutamisel kirjeldatud arvukalt alküülhalogeniidide ja metallorgaaniliste ühendusteid.

Koobalti katalüüs jääb populaarsuse ja kasutusviiside osas siiski pallaadiumkatalüüsist kaugele maha ning substraadi ulatuse laiendamine ning lihtsate ja tugevate katalüütiliste süsteemide väljatöötamine on endiselt oluline väljakutse. 2012. aastal astus meie rühm koobalti katalüüsi välja töötades koobaltiga katalüüsitud ristsidestamine C-bromoglükosiidide ja Grignardi reagentide vahel.

Sidestamise üldsus võimaldas valmistada mitmesuguseid väärtuslikke C-arüül- ja C-vinüülglükosiidi ehitusplokke. Seejärel keskendusime küllastunud N-heterotsüklite funktsionaliseerimisele ja mitmesugused haloatsetidiinid, pürrolidiinid ja piperidiinid reageerisid koobalti katalüüsi käigus edukalt arüül- ja alkenüül Grignardi reagentidega. Väärtuslike a-arüülamiidide valmistamise eesmärgil uuriti a-bromoamiididele rakendatud koobaltiga katalüüsitud ristsidestamist ja laiendati seejärel a-bromo-laktaamidele.

Hiljuti teatasime ka tõhusast ja üldisest ristsidestamisest, mis hõlmab tsüklopropüül- ja tsüklobutüül-magneesiumbromiide. See meetod võimaldab funktsionaliseeritud väikeste pingutatud tsüklite alküülimist mitmesuguste primaarsete ja sekundaarsete alküülhalogeniidide abil.

Eosiin Y nähtava valguse fotokatalüüs: HAT ja MS-CPET strateegia täiendamine β-ketoditioesterite trifluorometüülimisele Langloisi reagendiga

Teatatud on metallist ja oksüdeerijast vaba foto-indutseeritud strateegiast β-ketoditioesterite tio-väävli selektiivseks trifluorometüülimiseks toatemperatuuril. Suurepärane Z / E-stereoselektiivsus on saavutatud odava ja elujõulise Langloisi reagendiga (CF3SO2Na, naatriumtriflinaat) HAT katalüsaatorina toimiva Eosin Y juuresolekul. Reaktsioon kulgeb disulfiid-vaheühendi disulfaandiüülbis (3- (alküültio) –1-fenüülprop-2-een-1-oon) (β-ketoditioestri dimeer) kaudu, millele järgneb prooton-sidestatud elektronülekande vahendatud vesiniku aatomi vastupidine ülekandetsükkel (RHAT). Eosin Y.

See operatiivselt lihtne ja tõhus protokoll võimaldab otsest juurdepääsu trifliinsetele α-oksoketeenditiotseetaalidele heast kuni suurepärase saagikuseni, mis kannavad erinevaid sünteetiliselt kasulikke funktsionaalrühmi, millel on erinev elektrooniline ja steriilne olemus.

SARS-CoV-2 tuvastamine formaliiniga fikseeritud parafiiniga varjatud koelõikudes, kasutades kaubanduslikult saadavaid reaktiive

 

Koronaviirushaigus-19 (COVID-19), mille põhjustas koronaviirus SARS-CoV-2, tunnistati algselt Hiinas Wuhanis ja levis seejärel kõikidele mandritele. Haigus mõjutab peamiselt alumisi hingamissüsteeme, kuid võib hõlmata teisi elundeid ja süsteeme.

Haigestunud patsientide koe histopatoloogiline hindamine on diagnostilisel eesmärgil, aga ka haigusest arusaamise edendamiseks ülioluline.

Sel põhjusel töötasime välja immunohistokeemilised (IHC) ja in situ hübridisatsiooni (ISH) testid. viirus. Kokku värviti COVID-19 patsientide kaheksa lahangukopsut, üks platsenta ja kümme neerubiopsiat kaubanduslikult saadaolevate IHC antikehade ja ISH jaoks müügilolevate RNA sondide paneeliga.

Sarnaselt värviti COVID-19-ga mitteseotud patsientide lahangukopsud, platsentad ja neerubiopsiad samade antikehade ja proovidega.

Kõik kaheksa COVID-19 patsientide kopsu ja platsentat määrisid IHC ja ISH positiivselt, neerubiopsiad aga mõlema metoodika abil negatiivselt. Ootuspäraselt olid kõik COVID-19-ga mitteseotud patsientide proovid IHC ja ISH-negatiivsed.

• Want okayaks analüüsi on tundlik ja spetsiifiline meetod viiruse tuvastamiseks koeproovides. Esitame nende testide jaoks protokollid ja kaubanduslikult saadaval olevate antikehade ja sondide loetelu, nii et neid saab diagnostika- ja uurimistööde eesmärgil hõlpsasti rakendada patoloogialaborites ja meditsiiniekspertide kontorites.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *