gentaur

Meditsiiniseadme ja reaktiivi mõõtepulkade võrdlusuuring pH

TRIP-i katalüüsitud allüülimise tsinkorgaaniliste reaktiividega mehaanilised uuringud

3,3-bis (2,4,6-triisopropüülfenüül) -1,1-binaftüül-2,2-diüülvesinikfosfaat (TRIP) katalüüsib aldehüüdide asümmeetrilist allüülimist tsinkorgaaniliste ühenditega, mis viib väga väärtuslike struktuurimotiivideni, nagu näiteks lignaani eelkäijad looduslikud tooted.
Meie mehhanistlik ettepanek, millest varem teatati, tugineb kahele reaktsiooni vaheühendile ja vajab edasist uurimist, et mõista toimimisviisi ja stereoselektiivsuse päritolu.

Üksikasjalikud ab initio arvutused, mida toetavad eksperimentaalsed andmed, muudavad allüülboronaadi analoogi toimimisviisi oluliselt erinevaks. Brønstedi happel põhineva katalüütilise aktiveerimise asemel toimib kiraalne fosfaat Lewise happelise tsingiiooni vastasioonina, mis tagab aldehüüdi aktiveerimise.

Dragendorffi reaktiiv: mitmekülgse reagendi ajaloolised perspektiivid ja praegune seisund, mis võeti kasutusele üle 150 aasta tagasi Tartu Dorpati ülikoolis, Eesti
• Tuntud Dragendorffi reaktiivi (DR) võttis kasutusele eesti-saksa professor Johann Georg Noel Dragendorff (1836-1898) 19. sajandi keskel (1866). Dragendorff, kes oli Dorpati (Tartu) ülikooli täiskohaga farmaatsiaprofessor, kasutas oma reagenti algselt taimsete toodete kiireks skriinimiseks alkaloidide jälgede leidmiseks.

DR on kaalium-vismutjodiidi lahus, mis koosneb aluselisest vismutnitraadist (Bi (NO₃) ₃), viinhappest ja kaaliumjodiidist (KI) ning alkaloididega kokkupuutel tekitab DR oranži või oranži punase sade. Selles ülevaateartiklis teeme lühikese ajaloolise ülevaate professor Dragendorffi elulooraamatust ja teaduslikust uurimistööst Dorpati ülikoolis.

DR keemia, valmistamismeetod, toimemehhanism ja praktiline kasutamine erinevates teadusharudes erinevates Euroopa riikides, sealhulgas Balti riikides (Eesti, Läti, Leedu), Soome, Ukraina, Moldova ja Aasia (Vietnam) ka arutatud. Mitme aastakümne jooksul on DR ja selle modifikatsioonid leidnud kasutamist paljudes uutes rakendustes ja valdkondades ning praegu on turul saadaval ka mitmeid kommertslikke DR-sid.

Tänapäeval kasutatakse DR-d näiteks pindaktiivsete ainete tootmisel, kus mitteioonsed pindaktiivsed ained sadestatakse modifitseeritud DR-ga vesilahuses (KBiI₄ + BaCl₂ + jää-äädikhape). Euroopa farmakopöas on esitatud ka kuus erinevat kaaliumjodobismutaadi (DR) lahust. Kokkuvõtteks võib öelda, et DR-l (pärast enam kui 150-aastast leiutamist Eestis) on farmaatsia- ja seonduvates teadustes endiselt oluline roll kogu maailmas.

Meditsiiniseadme ja reaktiivi mõõtepulkade võrdlusuuring pH mõõtmisel

Eesmärgid: Uriini pH on mitmete patoloogiate puhul otsustav tegur, seda informatiivse markerina, mida kasutatakse raviotsustes. Kuigi seda kasutatakse laialdaselt, ei pruugi uriini pH-mõõtepulga take a look at olla kliiniliste otsuste tegemiseks piisavalt täpne ega täpne ning kaaluda tuleb tugevamaid metoodikaid. Selles uuringus võrdleme pH mõõtmisi aporditava meditsiiniseadme ja erinevate mõõtepulgaga testide kasutamisel.

Materjalid ja meetodid: Neli pH-mõõtevarda kaubamärki ja Lit-Management® pH-meetrit testiti kaubanduslike puhverlahuste abil, millel oli seitse erinevat pH-väärtust, mis esindavad füsioloogilist vahemikku uriinis (4,66; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0). Mõõdetud ja tegelike väärtuste korrelatsiooni hindamiseks viidi läbi statistiline analüüs koos kehtivuse näitajatega nagu lahutus, täpsus ja täpsus.

Tulemused: Kehtivusnäitajad näitasid kaasaskantava pH-meetri paremust, vähendades andmete hajumist ja täpsemaid väärtusi. Lisaks näitab korrelatsioonanalüüs, et pH-meetriga saadud pH-väärtused olid puhvrite tegelikele pH-väärtustele kõige lähemal.

Kokkuvõte: siin esitatud üksikasjalik võrdlev uuring näitab kaasaskantava pH-meetri paremust kliinikus enim kasutatavate mõõtevarraste kaubamärkidega. Lit-Management® pH-meeter on usaldusväärne alternatiiv, kui on vaja jälgida uriini pH-d, nagu see võib juhtuda haiguste skriinimise või ravi jälgimise ajal kliinikus, samuti patsiendi enesekontrolli ajal kodus professionaalse järelevalve all.

 

Ravimivastaste antikehade analüüside võrreldavuse suunas: kas ravimivastaste antikehade-reagentide komplekside kogus lõikepunktis (CP-ARC) on puuduv tükk? 262626

Immunogeensuse testimine on terapeutiliste valkude väljatöötamisel kohustuslik ja kriitiline tegevus. Mitmed regulatiivsed juhised annavad selged soovitused sobivate immunogeensuse testimisstrateegiate ja vajalike bioanalüütiliste analüüside kohta.

Kahjuks on endiselt üldtunnustatud, et erinevate ühendite immunogeensuse võrdlemine ei ole võimalik kasutatud bioanalüütiliste meetodite ilmsete toimivuserinevuste tõttu.

Sellest vaatenurgast pakume bioanalüütiliste meetodite tehniliseks võrreldavuseks välja „ravimite punktivastaste antikehade-reagentide kompleksi” (CP-ARC) kontseptsiooni. Arutletakse testi rutiinse väljatöötamise teostatavuse ja rakendamise üle, samuti bioanalüütiliste immunogeensuse andmete esitamise võimaliku paranemise kohta, et võimaldada ravimite võrdlemist.

Bioanalüütiliste meetodite teaduslik usaldusväärne võrreldavus on esimene samm kliinilise immunogeensuse võrreldavuse suunas.

 

Raud (II) sulfaadi tundlik tuvastamine uudse reagendiga, kasutades spektrofotomeetriat

gentaur
gentaur

Selles uuringus töötati välja uus reaktiiv raua (II) sulfaadi tundlikuks avastamiseks spektrofotomeetriliselt. Uudne tio-antrakinooni derivaat 1- (Dodetsüültio) antratseen-9,10-dioon (3) sünteesiti 1-kloroantrakinooni

(1) ja 1-Dodekaanetiooli (2) keemilisest reaktsioonist algse reaktsioonimeetodi abil ja see mida kasutatakse uudse reagendi nimega Catal’s reagent. Sünteesitud tio-antrakinooni analoog (3) puhastati kolonnkromatograafia abil ja selle keemilist struktuuri iseloomustati spektroskoopiliste meetoditega, näiteks Fourieri transformeeritud infrapunaspektroskoopia (FT-IR), tuumamagnetresonantsi (NMR) spektroskoopia, massispektromeetria (MS) ja ultraviolettkiirgusele (UV) nähtav spektrofotomeetria.

Väljatöötatud tioantrakinooni derivaadi (3) keemiline ja molekulaarne struktuur valgustati arvutusmeetodite abil programmidega GaussView5 ja Gaussian09. Reagendi valmistamisel uuriti erinevaid lahusteid, sealhulgas etanool, metanool ja atsetonitriil. Valmistati kontsentratsioonivahemik 0,2 mg mL-1 kuni 10 mg mL-1 raud (II) sulfaatheptahüdraadi lahust destilleeritud vees.

Catal’i reagendi (0,816 mM) neeldumisspektrid näitasid kolme piiki vahemikus 185–700 lainepikkust. Kuid pärast reaktsiooni H2O2 ja 30 mM trinaatriumtsitraatdihüdraadi seguga rauasulfaadi (II) lahuse juuresolekul täheldati ühte piiki, mis andis stabiilse ja punaka / pruunika homogeense lahuse (λmax = 304 nm).

Järgmisi raua (II) sulfaatheptahüdraadi kontsentratsioone uuriti väljatöötatud protokolli ja reagendi abil ning kontsentratsioonid mõõdeti spektrofotomeetriliselt lainepikkusel 304 nm, 0,2-1 mg ml-1.

Raud (II) sulfaadi reaktsioonisegude neeldumine püsis stabiilsena kuni 48 tundi. Tulemused näitasid, et uudset Catal’i reagenti saab kasutada raua (II) sulfaadi tundlikuks spektrofotomeetriliseks tuvastamiseks vesilahustes.

 

Emitsizumabi mõju APTT-le, FVIII testidele ja FVIII inhibiitorite testidele, kasutades erinevaid reaktiive: Ühendkuningriigi NEQAS-i taseme testimise tulemused 26262626

Sissejuhatus: Emitsizumab (Hemlibra: Roche Šveits) on humaniseeritud, kahespetsiifiline monoklonaalne modifitseeritud immunoglobuliin G4 (IgG4), mis seob inimese FX, FIX ja aktiveeritud FIX (FIXa) aktiivse FVIII aktiivsuse jäljendamiseks.

Eesmärk: Hinnake emitsizumabi toimet APTT-le, FVIII asendusaktiivsuse ja FVIII inhibiitori tulemustele.

Meetodid: Esitati kaks proovi, üks saadi emitsizumabiga ravitud raskelt hemofiilia A patsiendilt, kellel olid FVIII inhibiitorid, ja teine, mis saadi emitsizumabi in vitro lisamisega, kasutades plasma raskelt hemofiilia A patsiendilt, kellel ei olnud FVIII inhibiitoreid. Mõlemal proovil viidi osalevad keskused läbi APTT-ekraan, FVIII ja FVIII asendajate testid.

Tulemused: APTT tulemused jäid alla normi alumise piiri. Kromogeense FVIII testi tulemused Hyphen / Biopheni inimkomponendipõhise analüüsiga andsid oodatust kõrgema variatsioonikordaja (CV) tulemused, 38% -40%.

Emitsizumabi kalibraatoritega modifitseeritud üheastmeline FVIII take a look at näitas sarnaseid tulemusi sõltumata APTT reagendist. Inhibiitoranalüüsi mediaanproovid proovile S18: 23 = 1,43 BU (vahemik 0,9-3,Zero BU / ml, CV 38%). S18: 24 klassifitseeriti avastamise alampiiri alla.

Järeldus: APTT ekraanid näitasid järjepidevat lühenemist. VIII faktori modifitseerimata üheastmelise testi tulemused olid märkimisväärselt kõrged. APTT-põhised analüüsid ei ole sobivad emitsizumabiga ravitud patsientide hüübimisfaktorite või inhibiitorite mõõtmiseks.

Veiste päritolu kromogeensed analüüsid on emitsizumabi suhtes tundetud ja neid tuleks kasutada emitsizumabiga ravitud patsientide FVIII taseme / FVIII inhibiitorite jälgimiseks. Tulemuste varieeruvuse vähendamiseks tuleks kasutada tootespetsiifilisi kalibraatoreid.

Immunohistokeemiliste reaktiivide kindlakstegemine inimese kudedes koroonaviirusega seotud muutuste analüüsimiseks kohapeal valgu ekspressioonianalüüsiks

 

Uurisime kaubanduslikult saadavate monoklonaalsete antikehade (mAb) sobivust raske ägeda respiratoorse sündroomi koronaviiruse 2 (SARS-CoV2) immunohistokeemiliseks (IHS) tuvastamiseks standardsetes arhiiviproovides. Antikehad skriiniti HEK293 rakkudel, mis olid transfekteeritud viiruse nukleoproteiiniga, piigi valgu S1 ja S2 alaühikuga ning transfekteerimata rakkudel, samuti normaalse koe paneelil.

Kasutati ka kopsukudet, mille SARS-CoV2 olemasolu oli kinnitatud in situ hübridisatsiooni (ISH) abil. Testiti kokku 7 mAb: (1) mAb 001 (Sino Organic, 40143-R001), (2) mAb 007 (Sino Organic, 40150-R007), (3) mAb 019 (Sino Organic, 40143-R019), (4) mAb 1A9 (GeneTex, GTX632604), (5) mAb ABM19C9 (Abeomics, 10-10007), (6) FIPV3-70 (Santa Cruz, SC-65653) ja (7) mAb 6F10 (BioVision, A2060) . Spetsiifilist immunoreaktiivsust näitasid ainult 2 mAb-d, kloon 001 nukleoproteiinile ja kloon 1A9 S2 alaühiku piigivalgule.

Mõlemad kloonid näitasid COVID-19 kopsupõletiku ägedas faasis tugevat värvimist, enamasti ägeda difuusse alveolaarse kahjustuse piirkondades, kuid ei olnud täielikult kooskõlas. Viirusvalku leiti ka püsiva SARS-CoV2 infektsiooniga patsiendi neerutuubulites, mitme elundi endoteelias ja nina tampoonis.

Teised testitud reaktiivid olid kas halvasti reageerivad või näitasid mittespetsiifilist värvimist kudedes ja kahjustustes, mis ei olnud nakatunud SARS-CoV2-ga. Meie uuring näitab, et jäik spetsiifilisuse testimine on kohustuslik monoklonaalsete antikehade SARS-CoV2 hindamiseks ning kloonid 001 nukleoproteiiniks ja 1A9 kuni S2 alaühiku piigivalk on kasulikud SARS-CoV2 in situ tuvastamiseks.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *